infographic people

Opleidingsdirecteuren Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

De opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de inrichting, kwaliteitsbewaking en programmering van de opleidingsprogramma's.

Bacheloropleidingen

Masteropleidingen

Research Masters

Lerarenopleiding