tst

Congres Strafrecht en Religie

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: Warande building

De januskop van religie in geschiedenis en actualiteit is dikwijls beschreven. Religieuze overtuigingen, voorstellingen en praktijken kunnen inspirerend zijn, maar ook bedreigend; troostend maar ook provocatief; ze kunnen de dagelijkse routine bevestigen, maar ook tot grensoverschrijdend en crimineel gedrag aanzetten. Hoe denken vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten over crimineel gedrag en over ons antwoord daarop, het seculiere strafrecht? Waar komen vertegenwoordigers van dit strafrecht (rechters, advocaten, gevangenispersoneel) in hun werk religieuze aspecten tegen? En hoe ‘seculier’ is dit strafrecht eigenlijk? Treffen we er toch religieuze wortels en erfenissen aan? En wat kan het westerse strafrecht leren van levensbeschouwingen en religies?

 • Dit congres wordt georganiseerd door:
  Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging
  Stichting Mens en Strafrecht
 • Dit congres wordt mogelijk gemaakt door:
  Stichting Steunfonds Universiteit van Tilburg
  Universiteit Utrecht
  Gemeente Tilburg
  Bianchi Herstelrecht Stichting

Programma

Ochtend

 • 9.30-10.00: Ontvangst, registratie en koffie/thee (Warande foyer)
 • 10.00-10.05: Opening door Jannemieke Ouwerkerk (WZ 101)
 • 10.05-10.20: De oer scène: Kaïn en Abel (Theo de Wit)
 • 10.20-11.30: De drie monotheïstische religies over de misdadige mens
  a) Het Joodse perspectief (Corrie Zeidler)
  b) Het christelijke perspectief (Pieter De Witte)
  c) Het islamitische perspectief (via Sefa Bagci)
 • 11.30-12.00: Pauze met koffie/thee (Warande foyer)
 • 12.00-12.25: Paneldiscussie tussen de sprekers (WZ 101)
 • 12.25-12.45: De religieuze wortels van ons seculiere strafrecht (Jeroen Ten Voorde)
 • 12.45-13.45: Lunch & kunstminiaturen/schilderijen over misdaad en straf in religieuze kunst (Warande foyer)

Middag

 • 13.45-14.30: Misdaad en straf in religieuze kunst (Wieteke van Zeil) (WZ 101)
 • 14.30-15.30: Ronde 1 Workshops
  1. Radicalisering van de Islam of islamisering van het radicalisme? Een spannende discussie over de wortels van het gewelddadige jihadisme (Michiel Leezenberg) (WZ 103)
  2. Welke religie of kerk is voor (ex)gedetineerden eigenlijk interessant? (Hendrine Verkade, Reijer de Vries) (WZ 201)
  3. Een seculiere catechismus: beschermen mensenrechten minderheden of juist de meerderheid? (Jannemieke Ouwerkerk en Ruben Aksay) (WZ 202)
 • 15.40-16.40: Ronde 2 Workshops
  1. Een slachtofferperspectief op het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk en de afwikkeling daarvan (Marc Groenhuijsen en Karlijn van Doorn) (WZ 103)
  2. Religieus geïnspireerde alternatieven voor strafrecht: herstelrecht en waarheids- en verzoeningscommissies (Jacques Claessen en Leon van den Broeke) (WZ 201)
  3. Is er een rol voor het strafrecht bij een antwoord op het nieuwe antisemitisme?  (Marloes van Noorloos en Marcel Poorthuis) (WZ 202)
 • 16.45 - 17.45 Borrel (Warande Foyer)

Deelname aan het congres kost € 30,--.

Het aantal beschikbare plaatsen voor dit congres is beperkt, meld u daarom tijdig aan.

U kunt zich aanmelden via deze link strafrechtenreligie