Students walking in the Koopmans building

Gemeenschap en andersheid - God en mens

Datum: Tijd: 13:30 Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Utrecht

Metropoliet Ioannis Zizioulas geldt als een van de meest invloedrijke theologen van onze tijd. Het boek Toptheologen. The next generation – theologie aan het begin van de 21e eeuw noemt er zeven, waaronder Zizioulas en Rowan Williams.

Zizioulas staat in de traditie van de orthodoxe theologen uit de twintigste eeuw zoals: Nicolas Afanasiev, Vladimir Loskij, Sergej Bulgakov, Pavel Evdokimov, John Meyendorff. In bijzonder werd hij beïnvloed door zijn leermeester George Florovsky. Zizioulas bleef niet hangen in de orthodoxe traditie, maar zocht voortdurend de dialoog met de westerse theologie en filosofie. Hij doceerde in Edinburgh, Glasgow en Londen en leverde vanuit de orthodoxie een grote bijdrage aan de oecumenische theologie.

In maart verschijnt zijn meesterwerk Communion and Otherness in Nederlandse vertaling onder de titel Gemeenschap en Andersheid; theologie van de persoon. Zizioulas doordenkt de betekenis van een persoon te zijn, in dialoog met Augustinus en hedendaagse grote denkers. Kern van zijn visie is dat het persoon-zijn niet in zichzelf begrensd is, maar een beweging is van liefde, waar de een woont in de ander.

Op dit symposium gaan orthodoxe, katholieke en protestantse theologen met elkaar in gesprek over de betekenis van de theologie van Ioannis Zizioulas. Wat bedoelt hij met zijn ontologie van het persoon-zijn? Is zijn kritiek op het Triniteitsbegrip van Augustinus, die de westerse theologie zo diepgaand heeft beïnvloed, terecht? Wat betekenen zijn theologische inzichten voor katholieke en protestantse theologie en filosofie in West-Europa (Nederland in het bijzonder)?

Locatie: Auditorium Museum Catharijneconvent, Utrecht

Programma

Aanmelding

Opgave graag vóór 1 mei 2019 bij secretariaat@oecumene.nl en door overmaking van € 10,-- op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene o.v.v. Zizioulas 17 mei. Studenten gratis, opgave vooraf.