Tilburg University logo statue

Themadag Tilburg School of Catholic Theology 2019

Datum: Tijd: 12:30 Locatie: Dante buiding

Jongeren of adolescenten zijn lang niet altijd in staat aan te geven wie ze zijn of waar ze staan omdat het hun ontbreekt aan woorden of taal waarmee of waarin ze ‘de existentiële dimensie van hun waarden en normen’ kunnen uitdrukken. Dat heeft gevolgen voor het onderwijs over levensoriëntatie. Hoe kan jongeren vandaag de dag worden geleerd om wel te kunnen zeggen wie ze zijn of waar ze staan? Het blijkt ook dat jongeren die zichzelf niet religieus of gelovig noemen niet minder sociaal gericht zijn. Wat zijn hun waarden en wat inspireert hen? Kan hieruit een nieuwe zingevingstaal ontstaan die relevant is voor persoonsvorming binnen onderwijs en religieuze vorming?

Programma

12.30 – 13.30 Lunch Dante Foyer
13.30 – 13.35 Welkomstwoord door Prof. Marcel Sarot (Decaan van de Faculteit)
13.35 – 14.15 Jongeren en hun waarden door Monique van Dijk - Groeneboer
Elke vijf jaar worden de studenten van confessionele scholen geïnterviewd. De meest recente onderzoeksresultaten worden gepresenteerd. Het blijkt dat kerkgang en bidden afnemen en dat er minder in godsbeelden wordt gedacht.
14.20 – 15.05 Workshops ronde 1

  • 1. Jongeren en hun waarden. door Monique van Dijk - Groeneboer & Briene van Herpen - de Regt
  • 2. Een toenemende opleidingskloof in Nederland? door Tim Reeskens
  • 3. Europese waarden in de les levensbeschouwing door Gijs van Gaans
  • 4. Naar een maximale invulling van Burgerschapsvorming voor ieder kind! door Angelique Heijstek - Hofman

15.05 – 15.20 Theepauze
15.20 – 16.05 Workshop ronde 2

  • 5. Europese waarden in het basisonderwijs door Inge Sieben
  • 6. Persoonsvorming in het voortgezet onderwijs: een pleidooi voor een contemplatieve pedagogiek door Juliëtte van Deursen - Vreeburg
  • 7. Op naar nieuwe kernwaarden van het openbaar onderwijs! door Eline Bakker
  • 8. Dialoogwerkvorm voor het vak Godsdienst & Levensbeschouwing door Natascha Kienstra

16.10 Plenaire afsluiting & Preview digitaal Handboek Vakdidactiek Levensbeschouwing door Monique van Dijk - Groeneboer
16:20 – 17:00 Borrel Dante Foyer
afhalen boekuitgave van Religie & Samenleving

Praktische informatie

Wanneer & waar

Donderdag 20 juni 2019
Campus Tilburg University, Dante Gebouw (D)
Warandelaan 2, Tilburg


Registratie & informatie

Deelname aan de themadag is kosteloos.
Aanmelden

Meer informatie over de themadag 
Tel.: (+31) 13 466 3800
Mail: bureautst@tilburguniversity.edu
Voorafgaand aan de themadag vindt een Publiekssymposium plaats (10:00-12:30 uur)
Meer informatie over dit Publiekssymposium en aanmelden: symposium2019@tilburguniversity.edu
Kosten deelname Publiekssymposium: €10,- , incl. bundel: €25,-