Tilburg School of Catholic Theology

Jubileumsymposium 30 oktober 2019

Datum: Tijd: 09:30 Locatie: Warande building

Vredeseducatie en militair handelen – de noodzaak van een bezielde krijgsmacht

Sinds de opschorting van de dienstplicht, de overschakeling naar een kader-vrijwilligerskrijgsmacht en de ontwikkeling van een nieuwe generatie vredesoperaties na de Koude Oorlog is  de ethiek in de krijgsmacht sterk in ontwikkeling geraakt. Deze is nog versterkt sinds ‘ 9/11’.  De bijzondere leerstoel over 'Vraagstukken van geestelijke verzorging bij de krijgsmacht', die 25 jaar geleden is ingesteld bij de Tilburg School  of Catholic Society (TSH) of heeft hier een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Ook de geestelijke verzorging heeft zich doorontwikkeld.

Dit symposium buigt zich tegen deze achtergrond over vier  vragen:

 1. Welke ethische vragen genereert de Nederlandse krijgsmacht heden ten dage? 
 2. Hoe  kan  educatie op het terrein van vrede en de krijgsmacht er uit zien? 
 3. Wat is de rol van de geestelijke verzorging op het terrein van ethiek.
 4. Hoe  kan de inhoud van de bijdrage van geestelijke verzorging aan vredesethiek en militaire ethiek er uit zien?

Gezien de taak van de krijgsmacht  als onderdeel van de zwaardmacht die juist als laatste redmiddel wordt ingezet,  doet zich met name de vraag voor, hoe educatie met het oog op het doel van de krijgsmacht – vrede- plaats vindt, en hoe zij  daarin bezield kan raken.
Dit  programma biedt highlights uit de praktijk van onderzoek en onderwijs vanuit de bijzondere leerstoel’ vraagstukken geestelijke verzorging bij de krijgsmacht’. Het programma krijgt gestalte in samenwerking met internationale en nationale partners van de bijzondere leerstoel.

Programma
 • 09.30  Ontvangst (warande foyer)
 • 10.00  Welkomstwoord door prof. dr. Marcel Sarot (WZ 101)
 • 10.10 Korte toelichting door dagvoorzitter drs. Rein Bijkerk
 • 10.15  Prof. dr. Fred van Iersel: ‘Vredestheologie als invalshoek voor ethiek, geestelijke verzorging en morele vorming bij de krijgsmacht’
 • 10.30  Prof. dr. Mirjam van Reisen: ‘Mensbeeld en digitale technologie in vredespolitiek tussen ideaal en werkelijkheid’
 • 10.50  Prof. dr. Pieter Vos: ‘Deugdethiek als aanvulling op Kantiaans legalisme in de vredesethiek’
 • 11.10  Dr. Erik Sengers: ‘De katholieke sociale leer als inspiratiebron, kader en richtsnoer voor geestelijke verzorging in overheidsinstellingen’
 • 11.30  Panel- en zaaldiscussie (panelleden: Mirjam van Reisen, Pieter Vos, Erik Sengers, Fred van Iersel)
 • 12.15 – 13.15  Lunch (warande foyer)
 • 13.15  Mr. dr. Ryan van Eijk: ‘Bezielende ethiek als taak van geestelijke verzorging’
 • 13.30  Prof. dr. Roman Zaviyski: ‘Religion and ethics in the context of the armed forces: the Ukrainian case’
 • 14.00  Dr. Veronika Bock, Zebis: ‘Notwendigkeit, Funktionalitaet und Relevanz der Christlichen Friedensethik und Militaerethik: Beispiel Zebis’
 • 14.30  Koffie en thee (warande foyer)
 • 15.00  Toelichting programmaonderdeel door prof. dr. Fred van Iersel
 • 15.05  ‘Europe as a frontline for an ethics of peace. Honours Program Olab group Tilburg University 2017-2019’ (videopresentatie)
 • 15.25 Aalmoezenier dr. B. van Dijk: ‘Wat bezielt de aalmoezenier/ The military chaplains’ soul’
 • 15.45 Aalmoezenier drs.  Sanneke Brouwers: ‘Pastorale Begeleiding van moral injury en moral distress bij veteranen/Pastoral guidance of veterans in case of moral distress’
 • 16.05 Afsluitend en samenvattend woord door prof. dr. Fred van Iersel, boekaanbieding
 • 16.30 Einde, receptie (warande foyer)
Overige informatie

Wanneer & waar

Woensdag 30 oktober 2019 Campus Tilburg University, Warande Gebouw (W), Zaal WZ 101 Ontvangst en lunch in de Warande foyer Warandelaan 2, Tilburg.

Registratie & informatie

Deelname aan het symposium is kosteloos. Aanmelding: https://tiu.nu/jubsym30okt2019
Voor informatie (+31) 13 466 3800 of per mail: bureautst@tilburguniversity.edu

Bereikbaarheid

De universiteit ligt op loopafstand (5 minuten) van het station. Reizigers die met de sneltrein of intercity reizen, kunnen uitstappen op Tilburg Centraal Station. Vandaar kan per stoptrein, bus (lijn 2, 3, 4 en 131) of taxi verder worden gereisd naar de universiteit.