tst

Faculteitsdag Tilburg School of Catholic Theology

Datum: Tijd: 13:15 Locatie: St. Catherinakathedraal, Utrecht

Caritas, liefdadigheid, is een van de zeven hoofddeugden. Zij heeft oeroude wortels die teruggaan op het Bijbels getuigenis. De liefde tot God kan niet zonder de liefde tot de naaste – en andersom. In het geloofsleven in Nederland neemt caritas een belangrijke plaats in.

Elke parochie heeft wel een caritas-werkgroep. Caritas is geen bedrijf of een kalmerend middel voor een rusteloos geweten. Het is de gemeenschap in Christus die de dienst aan de liefdadigheid bezielt, begeleidt en ondersteunt. Op deze wijze wordt de diakonia van naastenliefde een zichtbaar instrument van geloofsgemeenschap. Caritas is een relatie. Naastenliefde is alleen te leven met  een interpersoonlijke relatie met de armen. Om die reden is volgens paus Franciscus Caritas de meest “begeerde van de deugden waarnaar we kunnen streven om God na te volgen”. Peter Kodwo Appiah kardinaal Turkson zal de Diesrede uitspreken over Caritas (Engelstalig).

Kardinaal Turkson (Wassaw Nsuta, Ghana, 11 oktober 1948) is de eerste prefect van de op 17 augustus 2016 ingestelde dicasterie voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling. Hij studeerde Bijbelwetenschappen aan het Biblicum te Rome, alvorens hij op 6 oktober 1992 benoemd werd tot aartsbisschop van Cape Coast in zijn geboorteland. Door zijn creatie tot kardinaal op 21 oktober 2003 werd hij de eerste Ghanese kardinaal. Op 24 oktober 2009 benoemde Paus Benedictus XVI kardinaal Turkson tot president van de Pauselijke Raad voor Justitie en Vrede, een van de voorlopers van de huidige dicasterie. Paus Franciscus heeft bij de oprichting van deze dicasterie aangegeven dat zij zich moet inzetten voor kwesties “met betrekking tot migranten, mensen in nood, zieken, uitgeslotenen en gemarginaliseerden, gevangenen en werklozen, evenals slachtoffers van gewapende conflicten, natuurrampen en alle vormen van slavernij”.

Programma

13.15 Ontvangst in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht, Lange Nieuwstraat 36
13.30 Eucharistieviering met grootkanselier W.J. kardinaal Eijk als hoofdcelebrant, met P.K.A. kardinaal Turkson en priesters van de TST, onder wie de studentenpastor Michiel Peeters, als concelebranten, Bart Koet als diaken van dienst en met het gelegenheidskoor van de TST
14.30 Wandeling van de Sint Catharinakathedraal naar 'In de Driehoek', Willemsplantsoen 1 C
14.45 Ontvangst met koffie en thee
15.15 Welkom door prof. dr. Marcel Sarot, decaan TST (Aula)
15.25 Dies Lecture by Peter kardinaal Turkson on CARITAS
16.20 Opportunity to ask questions
16.50 Afsluitende woorden van dank
17.00 Receptie

Toegang en aanmelden

Toegang tot de Faculteitsdag is gratis. Graag aanmelden via faculteitsdag2019
Dit kan tot 18 november.

Locatie

St. Catharinakathedraal en congrescentrum 'In de Driehoek' te Utrecht