Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Symposium Leren en leven vanuit je wortels

Religieuze educatie in onze samenleving vraagt om doordenking. In de huidige Nederlandse samenleving lijkt religie naar het privé domein te zijn verdreven en bovendien steeds minder belangrijk te worden als we kijken naar de leegloop van kerken. Tegelijk lijken conflicten in politiek en wereld vaak juist gebaseerd op religie.

Op scholen is bij veel docenten Levensbeschouwing een verlegenheid ontstaan te spreken over religieuze wortels, terwijl dat juist de plek is waar deze dialoog gevoerd moet worden. En niet alleen óver die wortels, maar er ook echt in duiken en erover doordenken.
Als leerlingen met elkaar in gesprek gaan over hun diepste waarden, en leren over de wortels waar die waarden door gevoed worden en uit ontstaan zijn, komt er meer begrip en respect voor elkaar, worden ze zekerder van zichzelf en wordt hun persoonlijke identiteit gevormd. Zo zullen ze stevige mensen worden die kunnen kiezen voor het goede in het leven, dat bij hen past juist gebaseerd op die wortels. Wat vraagt het van professionals zoals docenten en jongerenwerkers om echt over de kernwaarden met jongeren te praten, en over de traditionele wortels van die waarden?

Op dit symposium zullen gerenommeerde wetenschappers uit binnen- en buitenland korte lezingen geven over dit thema.

Om 16.15 uur vindt de inaugurele rede van prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer (Faculteit Katholieke Theologie, Tilburg University) plaats in Cobbenhagengebouw, Auditorium.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch Dante gebouw foyer

12.30 uur Opening door dagvoorzitter symposium Dante gebouw zaal 2 (DZ2) dr. Natascha Kienstra (Faculteit Katholieke Theologie, Tilburg University)

12.35 uur Lezing prof. dr. Angela Kaupp (Instituut voor Katholieke Theologie, Universiteit Koblenz-Landau) “Performance in Religious Didactics: Learning through?”

12.55 uur Lezing dr. Jos de Kock (Protestantse Theologische Universiteit) “Leren en leven vanuit je wortels; een bijdrage vanuit huidig Youth Ministry research en Religious Education research”

13.15 uur Pitches van onderzoek van promovendi van Monique van Dijk-Groeneboer:

  • Stephie Thé-Mertens MSc
  • Juliette van Deursen MA
  • Christa de Wit MA

13.30 uur Lezing dr. Isolde de Groot (Universiteit voor Humanistiek) “Worstelen met waarden”

13.50 uur Lezing prof. dr. Cok Bakker (Universiteit Utrecht/Hogeschool Utrecht) “Leraren als normatieve professionals. Over wortels, wortelsoep en stoofpotjes”

14.10 uur Korte introductie ontwerpgroep Handboek Vakdidactiek

  • drs. Jojanne Kemman (Hogeschool Windesheim)
  • drs. Marie Louise Reijn (Hogeschool InHolland)

14.20 uur Lezing prof. dr. Bert Roebben (Instituut voor Katholieke Theologie; Technische Universiteit Dortmund) “Kinderen en jongeren verdienen beter. Over de kostbare plaats van theologie in levensbeschouwelijke vorming”

14.40 uur Afsluiting symposium

16.15 uur Inaugurele rede prof. dr. Monique van Dijk-Groeneboer (Faculteit Katholieke Theologie, Tilburg University) “Leren en leven vanuit je wortels. Religieuze educatie voor iedereen.” Cobbenhagen gebouw aula

Receptie en mogelijkheid tot felicitatie na afloop in de Portrettenzaal

Aanmelden

Graag aanmelden vóór 20 oktober via mvdijk

 
Wanneer: 27 oktober 2017 12:00

Einddatum: 27 oktober 2017 14:45

Waar: Dante building