tst

Boekpublicaties Tilburg School of Catholic Theology

Theologische series


Waar of niet? Over de vraag wat waarheid is.
Dreams as Divine Communication in Christianity: From Hermas to Aquinas.
Poetics of Wonder. Testimonies of the New Christian Miracles in the Late Antique Latin World.
Beschuldigd, bevrijd, bemind. Een antropologie van de christelijke ethiek.
Dood of wederopstanding. Over het christelijke in de Nederlandse politiek.
Humor en religie vormen een explosief mengsel. Maar is het religieus wantrouwen tegen humor wel terecht?
Der Mensch - ein Phänomen. Ein phänomenologische, theologische und ethische Anthropologie.
Met zachte hand. Augustinus over dwang in kerk en maatschappij.
De deemoed Gods. Verkenningen in het licht.
Volmaakt leven. Over verlangen, volharding en vervulling.
Waarachtigheid. Levenskunst volgens Augustinus.
THE INCOMPREHENSIBILITY OF GOD, Augustine as a Negative Theologian.
Johannes van Damascus & Theodorus Abū Qurra, De eerste christelijke polemiek met de islam.
Archibald van Wieringen, Annemarieke van der Woude (red.), 'Enlargethe Site of Your Tent'. The City as Unifying Theme in Isaiah. The Isaiah Workshop - De Jesaja Werkplaats, Leiden: Brill.
Een knipoog van Onze Lieve Heer. God ontmoeten in een postmoderne cultuur.
De geestelijke erfenis van paus Johannes Paulus II
De christelijke staat van Europa
Wilhelm Damberg, Staf Hellemans. Die neue Mitte der Kirche: Der Aufstieg der intermediären Instanzen in den europäischen Großkirchen seit 1945.
Van kwaad verhalen. Context en praktijk van het justitiepastoraat.
Vergeving van het onvergeeflijke. Over de filosofische Talmoedtekst van Emmanuel Levinas: Jegens de ander.
Studies in the Gospel of Luke. Structure, Language and Theology.
Handboek Jongeren en religie. Katholieke, protestantse en islamitische jongeren in Nederland.
Das Zeitalter der Weltreligionen. Religion in agrarische Zivilisationen und in modernen Gesellschaften.
1, 2 en 3 Johannes. Een praktische bijbelverklaring.
Oersoep en oervloed. Bijbels spreken over schepping.
Liturgie ter plaatse
Chesed, caritas, diaconie, zakaat. 'Zorg voorde naaste' in jodendom, christendom en islam.
Om de hele wereld. Inleiding in de franciscaanse spiritualiteit.
Was ist gut? Eidetische Phänomenologie als Impuls zur moraltheologische Erkenntnistheorie.
Jaarboek Thomas Instituut 2009
Paulus tussen sjoel en kerk
Eucharistie. Het woord en het brood.
Onze Heer