Epic TST 12-09-2023

Onderwijs Tilburg School of Catholic Theology

Theologie gaat verder… kijkt verder… denkt verder… en daagt jou uit tot kritisch nadenken over de zin van het leven, leven en dood, je eigen rol en die van je naaste ten opzichte van de maatschappij. Als je filosofie, geschiedenis, religie en de maatschappij interessant vindt, dan is de studie Theologie, die al deze elementen combineert, geschikt voor jou.

Theologie staat open voor iedereen: of je nu wel of niet gelovig bent en voor zowel jonge mensen als mensen die al ouder zijn. De studie is in voltijd en in deeltijd te volgen. Bovendien kun je kiezen voor twee locaties; studeer je liever op de groene, dynamische campus in Tilburg (bachelor Theologie Engelstalig) of in een historisch stadspand aan de Utrechtse grachten (bachelor Theologie Nederlandstalig)? Aan jou de keuze!

Onderwijsaanbod

Bachelor:

Master:

Vakgebieden

Theologie omvat vele vakgebieden: bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, systematische theologie, spiritualiteit en praktische theologie. Met andere vakgebieden buiten de theologie, bijvoorbeeld filosofie, sociologie, psychologie en godsdienstwetenschappen, is er een intensieve uitwisseling.

Study Abroad

Bij de School of Catholic Theology bestaat de mogelijkheid om een deel van je opleiding in het buitenland te volgen. Study Abroad biedt dé kans om je academische en persoonlijke horizon te verbreden. Je leert je redden in een onbekende omgeving, verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. De School of Catholic Theology heeft diverse bestemmingen waar je je voor kunt aanmelden; de meeste hebben een bijbehorende beurs. Daarnaast heeft de School een speciale fondsenlijst beschikbaar van organisaties die je kunnen helpen met de financiële kant van een studieperiode in het buitenland.

Studiebeurzen

Voor katholieke studenten die onderwijs volgen aan de Tilburg School of Catholic Theology kan stichting Antonianum in bijzondere gevallen een subsidie verstrekken voor collegegeld (max. 50%), boekengeld en/of reisgeld. Neem voor meer informatie contact met ons op. Daarnaast zijn er nog een aantal andere studiebeurzen beschikbaar voor theologie studenten met beperkte financiële middelen.  Er bestaat bijvoorbeeld een studiefonds speciaal voor katholieke vrouwen die Theologie willen studeren en daarvoor financiële ondersteuning nodig hebben. Dit is de L.J. Maria Stichting.

Canonieke graden

De School of Catholic Theology is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit. Hierdoor heeft de faculteit de bevoegdheid om canonieke graden in de sacra theologia te verlenen. Het gaat hierbij om het baccalaureaat, het licentiaat en het doctoraat. Ook mag de faculteit het baccalaureaat en licentiaat in de scientiae religiosae verlenen. Alle theologiestudenten hebben de mogelijkheid om deze graden te behalen, bovenop het reguliere bachelor- en masterdiploma Theologie.

Om het baccalaureaat te behalen dienen de theologiestudenten een bepaald studietraject te volgen. Voor het licentiaat en doctoraat gelden andere specifieke eisen. Deze eisen zijn omschreven in het Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia. Theologiestudenten die het voorgeschreven studietraject in de sacra theologia niet volgen, kunnen op hun verzoek de graden in de scientiae religiosae verkrijgen.

Ondersteuning studenten

Studenten die hulp of ondersteuning zoeken bij het studeren aan onze faculteit kunnen terecht bij:

Contractonderwijs

Via het contractonderwijs kunnen belangstellenden in de opleiding Theologie het reguliere programma volgen. Het behalen van een certificaat is mogelijk na het volgen van een of meer vakken en het slagen voor tentamens. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de School of Catholic Theology, e-mail bureautst@tilburguniversity.edu. Wanneer u zich wilt aanmelden, dan vindt u meer informatie over toelatingsvoorwaarden en betalingsmogelijkheden en een aanmeldingsformulier op deze pagina.

Life long learning

De Tilburg School of Catholic Theology ondersteunt het principe van een leven lang leren (life long learning) door het aanbieden van postinitieel onderwijs via LUCE.