TST-Epic-foto | 10-11-2023

Canonieke graden School of Catholic Theology

De School of Catholic Theology is een door de Heilige Stoel erkende theologische faculteit. Hierdoor heeft de faculteit de bevoegdheid om canonieke graden in de sacra theologia te verlenen. Het gaat hierbij om het baccalaureaat, het licentiaat en het doctoraat. Ook mag de faculteit het baccalaureaat en licentiaat in de scientiae religiosae verlenen. Alle theologiestudenten hebben de mogelijkheid om deze graden te behalen, bovenop het reguliere bachelor- en masterdiploma Theologie.

Om het baccalaureaat te behalen dienen de theologiestudenten een bepaald studietraject te volgen. Voor het licentiaat en doctoraat gelden andere specifieke eisen. Deze eisen zijn omschreven in het Curriculum voor het behalen van canonieke graden in de Sacra Theologia. Theologiestudenten die het voorgeschreven studietraject in de sacra theologia niet volgen, kunnen op hun verzoek de graden in de scientiae religiosae verkrijgen.

Masterstudent Stan volgt de route voor canonieke graden