TST epic serie

Over Tilburg School of Catholic Theology

Profiel

De School of Catholic Theology werd op 1 januari 2007 onder de naam Faculteit Katholieke Theologie aan Tilburg University opgericht, als gevolg van een fusie van de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht en de Theologische Faculteit Tilburg.

  • Ze heeft vestigingsplaatsen te Utrecht en te Tilburg.
  • Ze is als theologische opleiding erkend door de Heilige Stoel en door de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
  • Ze is verantwoordelijk voor het academisch onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek en de wetenschappelijke dienstverlening op het gebied van de katholieke theologie en de daarmee verbonden andere wetenschappen (zoals filosofie, psychologie, sociologie, godsdienstwetenschap, e.a.).
  • Ze leidt mensen op die zich voorbereiden op een kerkelijke, maatschappelijke of wetenschappelijke functie die te maken heeft met geloof, zinvragen en existentiële vragen, onder meer in het parochiepastoraat, de categoriale zielzorg en het onderwijs.
  • Ze staat open voor allen die geïnteresseerd zijn in theologie, of die hun geloof willen verdiepen en kritisch doordenken.
  • Ze is bovendien de enige faculteit voor katholieke theologie in Nederland waar de wetenschappelijke opleiding tot kerkelijke ambten en diensten verzorgd wordt (toekomstige priesters, diakens en pastoraal werkenden).