TST-Epic-foto | 10-11-2023

Faculteitsraad

De Faculteitsraad is het medezeggenschapsorgaan binnen de school dat bijdraagt ​​aan transparantie, overleg en het behartigen van de belangen en standpunten van studenten en personeel bij de besluitvorming. De Faculteitsraad bestaat uit studenten en medewerkers en komt in de loop van een studiejaar acht keer samen met het Faculteitsbestuur van de School.

De medewerkers: 

  1. dr. Niels den Toom (voorzitter)
  2. dr. Arnold Smeets (waarnemend voorzitter)
  3. dr. Anton ten Klooster 
  4. Bernice Brijan MA
  5. Nico de Groot (adviseur)

Studentleden: 

Secretaris:

De vergaderstukken zijn voor medewerkers en studenten in te zien via Sharepoint