tst

Najaarsbijeenkomst Genootschap voor Liturgiestudie in Nederland

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: 's-Hertogenbosch

Liturgische muziek na de coronacrisis: schetsen van een toekomstvisie

In vele kerkelijke gemeenschappen zijn mensen die bijdroegen aan de zang en de muziek in de liturgie getroffen. Daarnaast zijn kerkgenootschappen in de afgelopen coronaperiode heel verschillend omgegaan met de regelingen omtrent het zingen in de liturgie. Een combinatie van factoren heeft er in elk geval voor gezorgd dat vele gemeenschappen en liturgische verantwoordelijken zich de vraag stellen: wat nu? Waar kunnen en willen we naar toe met de liturgische zang en muziek? Tijdens de najaarsbijeenkomst van het Genootschap willen we deze vraag graag met elkaar bespreken.

Niet zozeer achterom kijkend naar hoe moeilijk het geweest is, maar wel vooruit denkend, waarbij we de crisis als een kans kunnen zien: 
-     voor het (her)ontdekken – door sommigen – van nieuwe rollen, zoals die van de cantor, of van nieuwe verhoudingen, bijvoorbeeld tussen cantor, koor en gemeenschap;
-     voor het ontdekken van nieuwe repertoires, bijvoorbeeld de antwoordpsalmen, maar ook repertoires voor kleine zanggroepen, koren of gemeenschappen. 
Op een meer fundamenteel niveau kan de huidige situatie ook een kans zijn om de relatie tussen de liturgie en muziek onder de loep te nemen. Wat kan een toekomstvisie zijn voor de zang en de muziek in onze liturgische gemeenschappen?

We laten we ons daarbij graag inspireren door de volgende sprekers:

-     Allereerst dr. Richard Bot, dirigent-organist te Voorschoten, medewerker liturgie en kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam en docent gregoriaans/katholieke kerkmuziek aan het Conservatorium van Amsterdam.

Hij zal een inleiding verzorgen over de situatie op dit moment: hoe is het gesteld met de Nederlandse liturgische zang en muziek? Wat kunnen we leren uit het buitenland? Zijn er van hieruit al wat aanzetten en inspiratie voor de toekomst te geven?

-     Hierop zullen twee kerkmusici reageren en verder met deze laatste vraag aan de slag gaan: wat is hun visie op de relatie tussen liturgie, zang en muziek voor de liturgische gemeenschappen in post-corona tijd?

*    Hester Westra. Zij is sinds januari jl. dirigent van het Kathedrale Koor en de Kathedrale Koorschool in Utrecht. Ze is verbonden als cantor in diverse kerken in Hilversum en speelt piano bij kerkdiensten in het Diakonessenziekenhuis. Verder zingt ze regelmatig bij uitvaarten. Hester geeft bijles solfège en volgt op dit moment haar Master koordirectie jaar 2 op het Utrechts Conservatorium.

*    Pieter Stevens. Hij studeerde theologie in Leuven en is pastoraal werker te Aalst (België). Van 2017 tot 2021 was hij medewerker van de Interdiocesane Commissie voor Liturgie (ICL) en in die hoedanigheid lid van de werkgroep Kerkmuziek. Hij zingt geregeld als cantor, was hiertoe onder andere aangesteld in de kathedraal van Hasselt (2012-2017), en zong ruim twintig jaar bij het ensemble Gospodi dat gespecialiseerd is in Slavisch-byzantijnse muziek.

Het programma van de middag is als volgt:

13.00 uur                 inloop                  

13.30 uur                 welkom

13.35-14.20 uur   inleiding dr. Richard Bot

14.20-14.35 uur   pauze

14.35-15.00 uur   reactie 1 Hester Westra

15.00-15.25 uur   reactie 2 Pieter Stevens

15.25-16.30 uur   onderlinge gedachtewisseling

16.30-16.45 uur   huishoudelijk gedeelte

16.45 uur                  afsluiting

 

Voor niet-leden van het Genootschap vragen wij een kleine tegemoetkoming in de kosten: € 10,-.

U kunt dit bedrag op die middag ter plekke voldoen of vooraf overmaken op ons bankrekeningnummer NL32 INGB 0000 8708 92, ten name van secr.-penn. Genootschap voor Liturgiestudie, Zeist.

Wilt u bij betaling dan vermelden: deelname najaarsbijeenkomst 2021.

 

Graag opgave van deelname aan deze bijeenkomst door voor 1 oktober a.s. een bericht te sturen aan kojoosse@planet.nl.