TST epic serie

Zorg dragen voor ethische vorming

Datum: Tijd: 14:00 Locatie: Tilburg

Op vrijdag 2 juni 2023 om 16.15 uur zal prof. dr. Natascha Kienstra, hoogleraar Ethische Vorming, haar inaugurele rede houden.
Deze vindt plaats in de aula van het Cobbenhagen gebouw, Warandelaan 2, Tilburg.

Voorafgaand vindt er een symposium plaats, waarvoor wij u van harte uitnodigen.
Het symposium vindt plaats in het Cobbenhagen gebouw CZ 010 op de campus Tilburg, Warandelaan 2.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het symposium of de inaugurele rede. Wel dient u zich aan te melden.

Er is een aanmeldlink voor het symposium en er is een aanmeldlink voor de rede.  

Zorg dragen voor ethische vorming

 Programma

14.00 – 14.15  Inloop CZ 010

14.15 - 14:20  Welkom CZ 010

14.20 – 14.35  Bedachtzaamheid als doelstelling van ethische vorming
                                 Peter Jonkers

14.35 - 14:50  Voel je wat je zegt? Een fenomenologie van geëngageerd kennen
                                 
Roshnee Ossewaarde-Lowtoo

14:50 – 15.00  Intermezzo

15.00 – 15.15  Ethische reflectie over EU-casussen
                                 
Griet Galle
15.15 - 15.30 Debating Ethical Dilemmas in the Classroom
                               
Floris Velema

15.30 –16.00 Koffie en thee Foyer Aula

16.15                  Inaugurele rede door prof. dr. Natascha Kienstra
                               
Hoogleraar Ethische Vorming, aan de Tilburg School of Catholic Theology 

Receptie en mogelijkheid tot felicitatie na afloop in de foyer van de aula.

Lezingen

Lezing 1:

Bedachtzaamheid als doelstelling van ethische vorming

Peter Jonkers

Ethische vorming is mensen trainen in het maken van een kringbeweging tussen drie nauw met elkaar verweven aspecten van het morele leven: er zijn universele morele principes, die toegepast moeten worden op concrete handelingssituaties; die situaties maken deel uit van bredere ethische tradities en deze verwijzen op hun beurt weer naar universele principes. Omdat mensen die kringloop steeds opnieuw moeten doorlopen, is de vorming van de juiste houding of morele deugd ook een nooit eindigende oefening.

Lezing 2:

Voel je wat je zegt? Een fenomenologie van geëngageerd kennen

Roshnee Ossewaarde-Lowtoo

Het vertrekpunt van deze bijdrage is tweeledig. Eén is het oude raadsel van de onethische ethicus, ofwel van de vervlechting van ‘kennis’ van ethiek en onethisch handelen. De andere, aanverwante gewaarwording heeft betrekking op die momenten wanneer de docent ethiek het ongemakkelijke gevoel heeft dat de student die een uitmuntend antwoord op een vraag geeft niet doordrongen is van datzelfde antwoord. Volgens zowel socratische als fenomenologische tradities wordt kennis gevoeld, beleefd en belichaamd pas als er liefde, ofwel belangstelling, is voor het goede, het ware en het schone.

Lezing 3:

Ethische reflectie over EU-casussen

Griet Galle

Via didactisch materiaal ontwikkeld in het project Case4EU (KU Leuven) leren leerlingen in het voortgezet onderwijs kritisch na te denken over Europees burgerschap. Aan de hand van casussen, waargebeurde verhalen van EU-burgers die gebaseerd zijn op rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU, worden leerlingen gestimuleerd om te reflecteren over EU-waarden, -rechten, - beginselen en doelstellingen. De casussen tonen de impact van de EU in het dagelijkse leven op tal van domeinen, zoals het recht op gelijke behandeling, privacy, milieu, migratie en democratie. In deze presentatie worden enkele casussen kort voorgesteld om te laten zien hoe leerlingen via filosofische werkvormen worden aangezet om een ethische afweging te maken en gestimuleerd worden om actief bij te dragen.

Lezing 4:

Debating Ethical Dilemmas in the Classroom

 Floris Velema

Sinds 2017 onderzoekt Velema samen met Natascha Kienstra de verschillende manieren waarop ethiek wordt onderwezen in Europa. Met behulp van financiering van het Erasmus+ programma van de Europese Unie hebben ze een online platform opgericht, waarop ethiekdocenten uit verschillende landen hun lesmateriaal kunnen delen (https://ethics.community). Daarnaast ontwikkelen ze ook nieuwe lesmaterialen voor het ethiekonderwijs. Een voorbeeld hiervan is het onlangs verschenen boek ‘Debating Ethical Dilemmas in the Classroom’ (ISVW, 2023). In deze bijdrage zal worden uitgelegd wat debatteren tot zo’n effectieve didactische methode maakt, en waarom deze methode geschikt is voor het ethiekonderwijs.

Kosten en aanmelden symposium

Deelname aan het symposium is kosteloos, wel ontvangen wij graag uw aanmelding voor 15 mei 2023 via: https://tiu.nu/symp-zorgdragen

Aanmelden inaugurele rede

U kunt zich aanmelden voor de rede via: https://tiu.nu/inaugureleredekienstra