woman with camera

Kees de Groot benoemd tot bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid

Published: 30 september 2019 Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2022

Dr. C.N. (Kees) de Groot is per 1 september 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar vanwege het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV). De leerstoel is gevestigd aan de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en betreft de wetenschappelijke doordenking van het belang van zingevingsvraagstukken in het veld van maatschappij en cultuur.

De volledige leeropdracht luidt: ‘Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten’. Het gaat hier om het verwerven van inzicht in nieuwe en traditionele zingevingsvragen, levensbeschouwelijke antwoorden, vormen van begeleiding en effecten op herstel, welzijn en geestelijke gezondheid. De bedoeling is om te bevorderen dat kennis van levensbeschouwing en zingeving en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen op elkaar worden betrokken. Het onderzoek van De Groot zal zich vooral richten op de institutionele en maatschappelijke inbedding van geestelijke verzorging en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Kees de Groot is sinds 2001 als universitair docent werkzaam bij de TST en is coördinator van de Master Christianity and Society. Hij studeerde sociologie en theologie en promoveerde aan de Universiteit Leiden op een proefschrift over religie en geestelijke volksgezondheid. Aan Tilburg University deed hij onderzoek naar het katholicisme, geestelijke verzorging, katholiek sociaal denken en populaire cultuur. Zijn monografie The Liquidation of the Church (Routledge, 2018) werd internationaal goed ontvangen.