News and events Tilburg University

Kick-off Tilburg University Young Academy 21 september

Gepubliceerd: 15 september 2020 Laatst bijgewerkt: 23 september 2020

Op 21 september vindt de kick-off van de Tilburg University Young Academy plaats. Dit nieuwe platform van en voor jonge Tilburgse onderzoekers heeft bevordering tot doel enerzijds van samenwerking binnen de faculteiten en anderzijds de maatschappelijke actoren. Deze academie, een zelfsturend orgaan, zal (in eerste instantie) 14 leden bevatten, die het debat stimuleren over academisch onderzoek, onderwijs, impact en leiderschap, zowel op universitair, als op landelijk niveau.

In de academie worden ambitieuze, getalenteerde jonge onderzoekers samengebracht.  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter en secretaris en organiseren hun eigen activiteiten.
Deze zijn gericht op het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek, het gezamenlijk ontwikkelen van kennis en ideeën, het gezamenlijk aanvragen van onderzoeks- of onderwijsbeurzen, voorbereiding op academisch leiderschap, binnen en buiten de universiteit.

Rector magnificus prof. dr. Klaas Sijtsma zal een speech houden bij de kick-off. Gastspreker is de voorzitter van De Jonge Akademie, prof. dr. Ir. Jeroen de Ridder. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jade van Hofwegen-‘t Lam,
 013-466 2819.