News and events Tilburg University

Op weg naar een luisterende Kerk, boek van Jos Moons, Sjoerd Mulder en Karim Schelkens

Published: 22 november 2022 Laatst bijgewerkt: 22 november 2022

Dit boek, met als ondertitel Synodale Ervaringen, onder redactie van Jos Moons, Sjoerd Mulder en Karim Schelkens, drie collega’s die verbonden zijn aan Tilburg University en KU Leuven, presenteert een verrassende caleidoscoop aan bestaande ervaringen met synodaliteit. Dat kan gaan over eeuwenoude democratische besluitvorming in religieuze ordes, over de manier waarop het volk zijn bisschoppen koos in de oude kerk, en over anglicaanse, protestantse en orthodoxe praktijken van dialogische besluitvorming. Verder komen recente experimenten zoals de Synodale Weg in Duitsland aan bod, naast ervaringen uit Latijns-Amerika en de Afrikaanse palavercultuur.

Wereldwijd is er een proces gaande van synodaliteit in de rooms-katholieke kerk. De huidige paus Franciscus stuurt aan op een stijl van Kerk zijn die benadrukt dat gelovigen samen onderweg zijn.

Dat is behoorlijk zoeken: want hoe kunnen gelovigen zich beter leren uitspreken en bisschoppen beter leren luisteren? Hoe gaan religieuze tradities om met meningsverschillen? Hoe organiseer je een echte dialoog in de context van een kerkelijke cultuur die dat ontwend is geraakt?

Dergelijke vragen worden aan de orde gesteld in het zojuist verschenen boek, uitgegeven bij Halewijn.