tst

Feestelijke overdracht Bibliotheek Augustijns Instituut

Datum: Tijd: 13:00 Locatie: Dante building, campus Tilburg University

Het Augustijns Instituut is in 1989 door de Nederlandse Provincie der Augustijnen opgericht en gehuisvest in het klooster Mariënhage. Toen het Instituut in 2017 verhuisde naar Utrecht, is besloten de kerncollectie van de wetenschappelijke bibliotheek bijeen te houden en over te dragen aan Tilburg University, in het bijzonder ten behoeve van de School of Catholic Theology van Tilburg University.

De kerncollectie Augustinus en augustiniana bestaan uit tekstedities vanaf ca. 1500 en verder een breed aanbod aan vertalingen van Augustinus’ werken in de verschillende moderne vreemde talen, zeer veel tekstcommentaren, studies over het leven en de leer van Augustinus, over de geschiedenis van de Orde der Augustijnen en voorts algemene en specifieke theologische encyclopedieën, bibliografieën, lexica, vakspecifieke tijdschriften en proefschriften.
In 2018-19 is de kerncollectie geïntegreerd in de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg, ontsloten via WorldCat en beschikbaar gemaakt voor studenten en onderzoekers.
Op 19 juni 2019 vindt de officiële overdracht van de collectie plaats. Daarbij treedt Pierre Stikkelbroeck, prior-provinciaal van de Augustijnen, op als schenker en wordt Tilburg University vertegenwoordigd door drs. ing. Corno Vromans, directeur van Library and IT Services.

Programma

 • 13.00 Inloop met koffie en thee Foyer Dantegebouw
 • 13.30 Opening door de dagvoorzitter DZ 001
  Prof. dr. Bart J. Koet. Vice-decaan onderzoek TST en aldaar hoogleraar Nieuwe Testament en Vroegchristelijke Literatuur en mede-directeur Centre for the Study of Early Christianity
 • 13.40 Inleiding dr. Theo Clemens, verantwoordelijke voor de herbestemming van de bibliotheek
  Volg de boeken en evalueer het beleid: 1989-2019
 • 13.55 Inleiding drs. Ingrid van Neer, Augustijns Instituut
  Studie en inspiratie. De betekenis van het wereldwijde netwerk van augustijnse instituten.
 • 14.15 Inleiding ds. Arjan Plaisier, missionair predikant en voormalig scriba van de PKN
  Genade voor de voorganger? Gebruik en bruikbaarheid van Augustinusvertalingen
 • 14.45 Excursie: bezoek aan de speciale tentoonstelling Biliotheekgebouw (Gebouw L)
 • 15.30 Pauze Foyer Dantegebouw
 • 15.45 Inleiding prof. dr. Anthony Dupont, KU Leuven
  Waarom Augustinus vandaag nog lezen: louter problematisch of hoogst relevant?
 • 16.15 Officiële overdracht en aansluitend receptie

Inschrijven