tst

Pax et Civitas - 75 jaar vrede en burgerschap in Europa

Datum: Tijd: 10:00 Locatie: Utrecht, Nieuwegracht/CatharijneConvent

GEANNULEERD Burgerschapsonderwijs, of burgerschapsvorming, gaat om het aanleren van een attitude tot zelfstandig en kritisch denken in een open en empathische relatie met anderen. Of is er meer over te zeggen?Ontmoet docenten levensbeschouwing en filosofie, schoolleiders, beleidsmakers, studenten en geïnteresseerden op dit tweedaagse, internationale congres (2-3 mei 2020). Praat met sprekers en deelnemers met diverse nationaliteiten, achtergronden en religies over dit actuele onderwerp. Met medewerking van onder meer Gert Biesta, Désanne van Brederode en Alexander Chumakov.

Iedereen die bij burgerschapsvorming betrokken is, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, filosofie, theologie en maatschappij, en in het bijzonder in de klas en op school, nodigen wij daarom van harte uit voor dit congres!

Aanmelden kan via paxetcivitas.eu/aanmelden