TST-Epic-foto | 10-11-2023

Leven lang ontwikkelen TST

Sinds enkele jaren zet de Rijksoverheid in op het thema Leven lang ontwikkelen: het gaat om het stimuleren en ontwikkelen van impulsen zodat mensen zich blijven ontwikkelen. Het gaat dan onder meer om een duurbare inzet op de arbeidsmarkt en het versterken van de Nederlandse (kennis)economie. Het onderwijs is een belangrijke schakel in dit beleid rond het thema Leven lang ontwikkelen.

Tilburg University beschouwt Leven lang ontwikkelen (LLO), net als trouwens andere onderwijsinstellingen in het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, als een van de kerntaken.

Sinds kort heeft Tilburg University een speciale werkorganisatie om de initiatieven die er al zijn te bundelen en om zowel het aanbod als de impact van LLO te stimuleren en versterken. Het gaat dan onder meer om de opleidingen van TIAS (School for Business and Society en het postacademisch en permanente educatie aanbod van de verschillende faculteiten van TiU.

Het aanbod sluit aan bij het motto van Tilburg University (understanding society) en het onderwijsprofiel van de universiteit. Het onderwijs is gericht op diepgaande academische kennis, het trainen van professionele vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling (kortweg kennis, kunde en karakter).

Ook TST benoemt LLO als een kerntaak. Er wordt beleid ontwikkeld voor LLO voor medewerkers. Met Luce richt de TST zich op geïnteresseerden in spiritualiteit, religie en theologie en op professionals, met name in de werkvelden van pastoraat en geestelijke verzorging.

In het kader van het LLO-beleid van Tilburg University zal het aanbod van Luce verder ontwikkeld worden en verbreed worden naar nieuwe doelgroepen.