tst

Symposium Magical Mystery Tour

Datum: Tijd: 10:30 Locatie: Dante building

Boze burgers en de roep om visie aan de ene kant, een depressie en een burn-out epidemie aan de andere kant. Daarmee staat de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid op scherp. Uitgangspunt van het KSGV is dat levensbeschouwing, religie en zingeving een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het menselijk bestaan en daarmee ook een bepalende rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg, de geestelijke verzorging en het pastoraat.

De sprekers op dit symposium zullen vanuit hun verschillende expertises  actuele tendensen op dit gebied belichten en nieuwe, verrassende perspectieven openen. Daarbij zal zowel aandacht worden besteed aan theoretische vragen rond de verhouding tussen levensbeschouwing en gezondheid, als ook aan vragen rond de actuele praktijk en organisatie van de geestelijke (gezondheids)zorg binnen en buiten instellingen. 
Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van het symposium alsook de beide afscheidsredes. U kunt zich voor één of beide activiteiten aanmelden. Deelname aan zowel het symposium, de lunch als de afscheidscolleges is gratis

Programma

10.30 uur Ontvangst met koffie en thee

11.00 uur Prof. dr. Hetty Zock (Rijksuniversiteit Groningen)
Ain’t talking: Geestelijke verzorging in Modern times

11.45 uur Prof. dr. Arjan Braam (Universiteit voor Humanistiek)
I am the walrus: Levensbeschouwing en psychiatrie – simultane betekenissen

12.30 uur Lunch

13.30 uur Prof. dr. Herman Westerink (Radboud Universiteit Nijmegen, KU Leuven)
We can work it out: Levensbeschouwing en zingeving als psychische arbeid

14.15 uur Dr. Kees de Groot (Tilburg University)
Help! (I need somebody): Macht en afhankelijkheid in de geestelijke zorg

15.00 uur Pauze met koffie en thee

Afscheidsredes

16.15 uur Afscheidsrede prof. dr. Joseph Z.T. Pieper
Mantelzorg en Zin

16.45 uur Afscheidsrede prof. dr. Marinus H. F. van Uden
Zen en de Zin

Receptie en mogelijkheid om de hoogleraren te feliciteren na afloop in de foyer van de Aula.