tst

Symposium Magical Mystery Tour - Rondom levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

Datum: Tijd: 10:30 Locatie: Dante building, Esplanade, Black Box, Aula

Boze burgers en de roep om visie aan de ene kant, een depressie en een burn-out epidemie aan de andere kant. Daarmee staat de relatie tussen levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid op scherp. Uitgangspunt van het KSGV is dat levensbeschouwing, religie en zingeving een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het menselijk bestaan en daarmee ook een bepalende rol spelen in de geestelijke gezondheidszorg, de geestelijke verzorging en het pastoraat.

De aanleiding voor dit symposium, dat in samenwerking met het Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid (KSGV) wordt georganiseerd, is het afscheid van de hoogleraren prof. dr. Joseph Z.T. Pieper en prof. dr. Marinus H.F. van Uden.

De sprekers op dit symposium zullen vanuit hun verschillende expertises  actuele tendensen op dit gebied belichten en nieuwe, verrassende perspectieven openen. Daarbij zal zowel aandacht worden besteed aan theoretische vragen rond de verhouding tussen levensbeschouwing en gezondheid, als ook aan vragen rond de actuele praktijk en organisatie van de geestelijke (gezondheids)zorg binnen en buiten instellingen. 

Wij nodigen u van harte uit voor het bijwonen van het symposium alsook de beide afscheidsredes. U kunt zich voor één of beide activiteiten aanmelden. Deelname aan zowel het symposium, de lunch als de afscheidscolleges is gratis.

Programma - Esplanade, Black Box

Voormiddag

 • 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee (Dante Foyer)
 • 11.00 uur Prof. dr. Hetty Zock (Rijksuniversiteit Groningen)
  Ain’t talking: Geestelijke verzorging in Modern times (Esplanade, Black Box)
 • 11.45 uur Prof. dr. Arjan Braam (Universiteit voor Humanistiek)
  I am the walrus: Levensbeschouwing en psychiatrie – simultane betekenissen
 • 12.30 uur Lunch (Dante Foyer)

Namiddag

 • 13.30 uur Prof. dr. Herman Westerink (Radboud Universiteit Nijmegen, KU Leuven)
  We can work it out: Levensbeschouwing en zingeving als psychische arbeid
 • 14.15 uur Dr. Kees de Groot (Tilburg University)
  Help! (I need somebody): Macht en afhankelijkheid in de geestelijke zorg
 • 15.00 uur Pauze met koffie en thee (Dante Foyer)
 • Afscheidsredes (Aula Cobbenhagen)
 • 16.15 uur Afscheidsrede prof. dr. Joseph Z.T. Pieper
  Mantelzorg en Zingeving
 • 16.45 uur Afscheidsrede prof. dr. Marinus H. F. van Uden
  Zen en de Zin

Receptie en mogelijkheid om de hoogleraren te feliciteren na afloop in de foyer van de Aula.