tst

Alumnivereniging VAK

Leden van de alumnivereniging VAK kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheekfaciliteiten van Tilburg University.

Actuele activiteiten VAK

Agenda VAK-Jaarvergadering op 22 november 2019

Tilburg School of Catholic Theology, Nieuwegracht 61, 3512 LG Utrecht

Zaal 209 (‘de Zolder’). Vanaf 10.00 Inloop met koffie en thee

 

10.15 Huishoudelijke vergadering

 • Opening
 • Verslag Jaarvergadering 2018 (bijlage)
 • Jaarverslag 2019 (bijlage)
 • Korte diavoorstelling over de Ethiopiëreis van de VAK
 • VAK-Facebookgroep: word allen lid!
 • Jaarrekening 2018
 • Vooruitblik activiteiten 2020
  • 16-25 oktober 2020: VAK-studiereis Griekenland ‘In de voetstappen van Paulus’.
  • Verschillende andere activiteiten.
 • Rondvraag en sluiting

10.50 Pauze

11.00 Inhoudelijk programma

Marian Geurtsen en Anke Bisschops verzorgen ieder een inleiding over het thema Reinheid en Seksualiteit en het probleem van de kerk.

Anke Bisschops is jarenlang als supervisor en pastoraal theoloog aan de TST verbonden geweest en heeft uitvoerig gepubliceerd over onder meer emotionele intimiteit en celibaat.

Marian Geurtsen is deze herfst aan de TST gepromoveerd op onreinheid, seksualiteit, vruchtbaarheid en de deelname aan de liturgie van vrouwen en mannen in het vroege christendom.

12.00 Discussie

12.30 Lunch, aangeboden door de VAK

13.00 Afsluiting.

Aansluitend vanaf 13.15 (eucharistieviering begint om 13.30) programma Faculteitsdag TST (met dit jaar als thema “Caritas”).

VAK naar Mechelen 29 juni 2019

Activiteitenagenda

In juni is er een bezoek aan Mechelen gepland, in het kader van het afscheid van prof. dr. Staf Hellemans.

VAK op Facebook

VAK is een Facebookgroep voor VAK-leden gestart. Als VAK-lid kan je ook lid worden van deze pagina, waarop onder andere ook veel foto’s van VAK-activiteiten te vinden zijn. Alléén VAK-leden kunnen lid worden van deze groep met de naam ‘Alumnivereniging VAK’. Als je actief bent op Facebook, neem dan eens een kijkje bij deze groep door te klikken op deze link!

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Voorheen hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

In dit verband willen we je laten weten dat het VAK-bestuur besloten heeft om het bestand met e-mailadressen van alle VAK-leden waarvan het e-mailadres bij het bestuur bekend is, ter beschikking te stellen aan de faculteit (Tilburg School of Catholic Theology, TST). Het doel daarvan is dat de faculteit de VAK-leden de Interne Nieuwsbrief van de faculteit kan mailen en informatie kan mailen over de opening van het academisch jaar, de facultaire Dies, de Themadag van de faculteit, oraties, promoties en afscheidscolleges, activiteiten van het postacademisch instituut Luce, van het Cobbenhagencenter, en over eventuele andere relevante activiteiten en gebeurtenissen. Het bestuur heeft van de faculteit de garantie gekregen dat de door de VAK ter beschikking gestelde e-mailadressen alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt zullen worden en niet zullen worden doorverkocht aan derden. Wanneer je niet wilt dat je e-mailadres aan de faculteit ter beschikking wordt gesteld, dan kan je dat altijd aan het bestuur laten weten via het eerdergenoemde e-mailadres.

Recente activiteiten VAK

28 september 2018, St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht
Stadswandeling Dordrecht 16 juni 2018
Jaarvergadering
Feestelijke Alumnibijeenkomst in Tilburg
Afscheid voorzitter VAK prof. dr. Gerard Rouwhorst

LUCE-aanbod

LUCE/CRC biedt ieder seizoen enkele activiteiten aan waar VAK-leden met korting aan kunnen deelnemen. Op de website van Luce treft u telkens een uitgebreidere beschrijving en de mogelijkheid tot aanmelden.

Om op de hoogte te blijven kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Geef uw e-mailadres aan ons door!

Om te kunnen besparen op portokosten en bovendien het secretariaat van de faculteit te kunnen ontlasten, versturen wij voortaan nog maar één keer per jaar een informatiebrief op papier. Geef dus uw e-mailadres aan ons door zodat u geen enkele aankondiging hoeft te missen.

Fotoverslagen VAK-reizen