TST epic serie

Alumni

Leden van de alumnivereniging VAK kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheekfaciliteiten van Tilburg University.

Actuele activiteiten VAK

Martelaren van Gorcum en Bedevaart, 19 juni en 9 juli

Vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid. Dat zijn de vier kernbegrippen die passen bij de viering van 450 jaar Nederland, die op 24 maart officieel in Brielle van start ging. Dat die vrijheid van de één ten koste ging van de ander bleek uit de moord op 19 religieuzen, die op 9 juli door ophanging stierven in een turfschuur in Brielle. Ze werden bekend als de martelaren van Gorcum. Om hierbij stil te staan heeft de VAK twee activiteiten gepland.

  • De eerste is een lezing van Ko Schuurmans, die een lied schreef over de martelaren en onder andere werkzaam was als docent aan de KTUA. In de lezing staat Ko stil bij de actuele betekenis van de Martelaren voor kerk en samenleving.
    De lezing vindt plaats op 16 juni (Sacramentsdag) in lokaal 006 aan de Nieuwe Gracht 65, aanvang 16.00 uur (inloop vanaf 15.30).
    Na de lezing is er gelegenheid om in gesprek te gaan. De activiteit wordt afgesloten met een drankje.
     
  • De tweede is de bedevaart naar Brielle op 9 juli die om 11.00 uur begint. Voor deze bedevaart is het niet mogelijk plaatsen vooraf te reserveren. Maar als u aangeeft dat u komt kunnen we elkaar tijdens de lunch ontmoeten of na afloop gezamenlijk een hapje gaan eten. Na opgave zal Theo van Driel, bestuurslid van de VAK en oud inwoner van Brielle, contact met u opnemen voor nadere afspraken.

U kunt zich voor beide activiteiten apart aanmelden.

Activiteitenagenda

VAK-studiereis 'In de voetstappen van Paulus in Griekenland, nog in te plannen

Overweldigend Griekenland

In 2010 en 2013 heeft de VAK twee studiereizen georganiseerd in de voetstappen van Paulus in Turkije. Deze keer vervolgen we de voetstappen van Paulus in Griekenland. We bezoeken plaatsen die ook door de apostel Paulus bezocht zijn, zoals Philippi en Athene, maar we maken tevens kennis met de klassieke Griekse culturen, zoals Mycene, Delphi en Olympia, alsmede de Byzantijnse en Grieks-orthodoxe cultuur, zoals de Meteora-kloosters en Mystra. Veel van deze eeuwenoude plaatsen staan op de Werelderfgoedlijst. Ga mee en ontdek een overweldigend Griekenland!

Reissom (prijzen onder voorbehoud; indicatie 2020)

Van 15 tot en met 19 deelnemers € 1.910
Van 20 tot en met 30 deelnemers € 1.761
Toeslag 1-persoonskamer € 275

Voor meer informatie, waaronder een uitgebreider reisschema kan je terecht in de bijlage.

Vragen
Heb je vragen over deze studiereis, mail Archibald van Wieringen: a.l.h.m.vanwieringen@tilburguniversity.edu.

Inschrijven
Wil je je inschrijven, geef je dan vóór 1 februari 2020 op.
Vanaf 1 februari 2020 kan je je ook nog aanmelden tot 1 april 2020, maar in deze periode is de huidige prijs niet meer gegarandeerd en kan er mogelijkerwijze sprake zijn van een (beperkte) prijsverhoging.

VAK op Facebook

VAK is een Facebookgroep voor VAK-leden gestart. Als VAK-lid kan je ook lid worden van deze pagina, waarop onder andere ook veel foto’s van VAK-activiteiten te vinden zijn. Alléén VAK-leden kunnen lid worden van deze groep met de naam ‘Alumnivereniging VAK’. Als je actief bent op Facebook, neem dan eens een kijkje bij deze groep door te klikken op deze link!

Nieuwe privacywetgeving

In verband met de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) willen we je laten weten dat het VAK-bestuur besloten heeft om het bestand met e-mailadressen van alle VAK-leden waarvan het e-mailadres bij het bestuur bekend is, ter beschikking te stellen aan de faculteit (Tilburg School of Catholic Theology, TST). Het doel daarvan is dat de faculteit de VAK-leden de Interne Nieuwsbrief van de faculteit kan mailen en informatie kan mailen over de opening van het academisch jaar, de facultaire Dies, de Themadag van de faculteit, oraties, promoties en afscheidscolleges, activiteiten van het postacademisch instituut Luce, van het Cobbenhagen Center, en over eventuele andere relevante activiteiten en gebeurtenissen. Het bestuur heeft van de faculteit de garantie gekregen dat de door de VAK ter beschikking gestelde e-mailadressen alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt zullen worden en niet zullen worden doorverkocht aan derden. Wanneer je niet wilt dat je e-mailadres aan de faculteit ter beschikking wordt gesteld, dan kan je dat altijd aan het bestuur laten weten via het eerdergenoemde e-mailadres.

Archief activiteiten VAK

2021 ~ Chagall tentoonstelling

Over Chagall, zaterdag 11 september 2021

Op 11 september werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling Tussen werelden. Chagall & hedendaagse kunstenaars in Museum Krona, Veghelsedijk 25 in Uden. Met een lezing en rondleiding door Wouter Prins (senior-conservator/artistiek leider) over museum Krona en de tentoonstelling.

2021 ~ VAK Zoombijeenkomst Messiah

Op 9 maart 2021 was er een zoomlezing door prof. dr. Marcel Poorthuis, ondersteund door dr. Frank Bosman, over de Netflix serie Messiah.

Wie wil kan de lezing hier bekijken: klik op deel 1 en vervolgens op deel 2.

2020 ~ Jaarvergadering

De jaarvergadering van de VAK werd  gehouden op vrijdag 27 november 2020.

Het was om een zoombijeenkomst. Naast de bespreking van de  jaarstukken was er een inhoudelijk programma verzorgd door Archie de Ceuninck van Capelle (gv-er ‘De Wever’ in Tilburg): 'COVID en geestelijke verzorging'.

2019 ~ Bezoek Mechelen met Staf Hellemans

Prof. dr. Staf Hellemans nam op 24 mei j.l. afscheid van de TST. Als afscheidsbijeenkomst bood de VAK hem op zaterdag 29 juni a.s. een stadswandeling door Mechelen aan. Het leuke was dat Staf zelf de rondleider was.

Mechelen was tussen ongeveer 1460 en 1530 de onofficiële politieke hoofdstad van de Bourgondische en Habsburgse Nederlanden. In die tijd telde de stad ongeveer 25.000 inwoners, meer dan Utrecht. Uit die tijd en de periode kort daarna zijn tal van gebouwen en erfstukken bewaard gebleven. Tijdens de stadswandeling toont Staf ons de Bourgondische hoofdstad van rond 1500.

Topstuk is uiteraard de Sint-Romboutskathedraal met zijn unieke toren. Staf vertelde over de Mechelse aartsbisschoppen. Daarnaast zijn er de Grote Markt, de Sint-Janskerk met een bekende Rubens (‘De aanbidding van de drie wijzen’) als drieluik in het hoofdaltaar en een prachtig ingeklede jezuïetenkerk met rijkversierde biechtstoelen de hele kerk rond. Verspreid over de stad zijn er verder vele stadspaleizen en patriciërswoningen van rechters van de Grote Raad van Mechelen, tot de Franse Revolutie het hoogste rechtscollege in de Nederlanden. De stadswandeling voert ook langs de Dijle, de rivier waarlangs Mechelen ontstaan is.

Staf vertelde over de Mechelse schoolstrijd in de jaren 1860, een voorloper van de schoolstrijd in de jaren 1880 in België en in Nederland. Die schoolstrijd leidde tot de oprichting van het aartsbisschoppelijke Sint-Romboutscollege, waar Staf zijn schooltijd heeft doorgebracht.

Informatie over de stad Mechelen is te vinden op www.visitmechelen.com.

2018 ~ St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht

Geestelijk verzorgers Antoine de Haan en Nienke Overvliet, beide lid van het team geestelijke verzorging, ontvingen op 28 september 2018 een aantal VAK-leden in de nieuwbouwlocatie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Leidsche Rijn. Antoine is de rooms-katholieke geestelijk verzorger en Nienke Overvliet is degene die het meest betrokken is geweest bij de nieuwbouw in Leidsche Rijn (geopend september 2013).

De twee gv-sters verzorgen een presentatie over nieuwbouw van een ziekenhuis en de rol van geestelijke verzorging (over de rol van geestelijk verzorgers bij de nieuwbouw van een ziekenhuislocatie; hoe de identiteit van het (van oorsprong rooms-katholieke) St. Antonius Ziekenhuis door fusies veranderde; de plek van geestelijke verzorging in het ziekenhuis; etc.).

Daarna was er een workshop moreel beraad. In het ziekenhuis wordt gewerkt met de methode van een moreel beraad. Dit vindt plaats, wanneer een ethisch dilemma zich voordoet. Deze middag willen de geestelijk verzorgers ons laten beleven wat de waarde is van een moreel beraad, door een echte casus met ons door te nemen. (Wie wil een concrete, realistische situatie met ethische vragen inbrengen dat hiervoor als casus kan dienen?)

Na de rondleiding door het nieuwe ziekenhuis, was er een afsluitende borrel.

2018 ~ Stadswandeling Dordrecht

Omdat het jaartal 1618 verbonden is aan de Statenvertaling, bood de VAK op zaterdag 16 juni 2018 een stadswandeling aan door Dordrecht.

Harm van Grol was onze gids. Hij nam ons mee op deze stadswandeling langs kerken en geloofsplekken. Startpunt was het Hof van Nederland, het voormalige Augustijnenklooster, en de Augustijnenkerk. Daarna  door naar de locatie van de Kloveniersdoelen, waar de vergaderzaal van de Dordtse synode was. Langs de vrijmetselaars kwamen we bij de oudkatholieke kerk, een kerk uit 1843 die daarvoor schuilkerk was. Via de Groothoofdspoort vervolgden we onze route naar de Bonifatius, een katholieke schuilkerk. Langs de plek waar de synagoge was, ging het naar het Scheffersplein, waar de eerste hervormers werden terechtgesteld, en dan door naar de Trinitatiskapel en de Waalse Kerk. Via het Stadhuisplein bereiken we ter afsluiting de Grote Kerk.

2017 ~ Jaarvergadering

Vrijdag 24 november 2017 vanaf 11.00 uur vond in de Lutherse kerk in Utrecht de Jaarvergadering van het VAK plaats.

In het bestuurlijk deel werden met algemene instemming alle jaarstukken goedgekeurd. Ook werden twee nieuwe bestuursleden verwelkomt: Marian Geurtsen en Archibald van Wieringen. Laatstgenoemde volgt Gerard Rouwhorst op als voorzitter van de VAK.

Voorafgaand aan het bestuurlijk deel verzorgden Dick en Perla Akerboom een lezing over Maarten Luther en Katharina von Bora. Dr. Dick Akerboom is kerkhistoricus en Luther-kenner. Ds. Perla Akerboom is Luthers dominee.

2017 ~ Feestelijke Alumnibijeenkomst in Tilburg

De Tilburgse universiteit organiseerde op 18 november 2017 een alumnidag in het kader van het 90 jarig jubileum. Na het openingswoord van Frederique Knoet volgde o.a. een bijdrage van Marc Meeuwis. 

De VAK organiseerde een workshop samen met de alumnivereniging van de econometristen. Het thema was ‘Data Science vanuit economisch en theologisch oogpunt' met professor Willem-Jan van den Heuvel en dr. Frank Bosman.

Lees verder voor een impressie van de dag.

2017 ~ Afscheid voorzitter VAK prof. dr. Gerard Rouwhorst

Onze voorzitter Gerard Rouwhorst, hoogleraar Liturgiegeschiedenis, is met pensioen gegaan. Na het officiële afscheid van de faculteit, organiseerde de VAK op woensdag 27 september 2017 een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam en de Portugese Synagoge. Ter afsluiting was er de gelegenheid om met elkaar aan tafel te gaan in een restaurant in de omgeving.

Het Joods Historisch Museum is een fraai en toonaangevend museum, gevestigd in vier monumentale synagogen middenin het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Er wordt een uniek beeld gegeven van het Nederlandse joodse leven in al haar facetten, toen en nu. Het museum bezit een uitgebreide multimediale collectie. Van schilderijen tot films en van gebruiksvoorwerpen tot 3D-presentaties. Daarnaast zijn er altijd een of twee tijdelijke tentoonstellingen.

LUCE-aanbod

LUCE/CRC biedt ieder seizoen enkele activiteiten aan waar VAK-leden met korting aan kunnen deelnemen. Op de website van Luce treft u telkens een uitgebreidere beschrijving en de mogelijkheid tot aanmelden.

Om op de hoogte te blijven kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Geef uw e-mailadres aan ons door!

Om te kunnen besparen op portokosten en bovendien het secretariaat van de faculteit te kunnen ontlasten, versturen wij voortaan nog maar één keer per jaar een informatiebrief op papier. Geef dus uw e-mailadres aan ons door zodat u geen enkele aankondiging hoeft te missen.