Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken

Alumnivereniging VAK

Leden van de alumnivereniging VAK kunnen gratis gebruik maken van de bibliotheekfaciliteiten van Tilburg University.

Actuele activiteiten VAK

Op 28 september is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de dienst Geestelijke Verzorging van het Antoniusziekenhuis. 

De Jaarvergadering wordt gehouden op 23 november 2018 in Utrecht.

In het voorjaar van 2019 wordt een reis naar Ethiopië gepland.

VAK op Facebook

VAK is een Facebookgroep voor VAK-leden gestart. Als VAK-lid kan je ook lid worden van deze pagina, waarop onder andere ook veel foto’s van VAK-activiteiten te vinden zijn. Alléén VAK-leden kunnen lid worden van deze groep met de naam ‘Alumnivereniging VAK’. Als je actief bent op Facebook, neem dan eens een kijkje bij deze groep door te klikken op deze link!

Nieuwe privacywetgeving

Op 25 mei is de nieuwe privacywetgeving van kracht gegaan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf deze datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Voorheen hadden de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

In dit verband willen we je laten weten dat het VAK-bestuur besloten heeft om het bestand met e-mailadressen van alle VAK-leden waarvan het e-mailadres bij het bestuur bekend is, ter beschikking te stellen aan de faculteit (Tilburg School of Catholic Theology, TST). Het doel daarvan is dat de faculteit de VAK-leden de Interne Nieuwsbrief van de faculteit kan mailen en informatie kan mailen over de opening van het academisch jaar, de facultaire Dies, de Themadag van de faculteit, oraties, promoties en afscheidscolleges, activiteiten van het postacademisch instituut Luce, van het Cobbenhagencenter, en over eventuele andere relevante activiteiten en gebeurtenissen. Het bestuur heeft van de faculteit de garantie gekregen dat de door de VAK ter beschikking gestelde e-mailadressen alleen voor bovenstaande doeleinden gebruikt zullen worden en niet zullen worden doorverkocht aan derden. Wanneer je niet wilt dat je e-mailadres aan de faculteit ter beschikking wordt gesteld, dan kan je dat altijd aan het bestuur laten weten via het eerdergenoemde e-mailadres.

Recente activiteiten VAK

Stadswandeling Dordrecht 16 juni 2018

Omdat het jaartal 1618 verbonden is aan de Statenvertaling, biedt de VAK op zaterdag 16 juni 2018 een stadswandeling aan door Dordrecht.

Harm van Grol zal onze gids zijn. Hij zal ons meenemen op deze stadswandeling langs kerken en geloofsplekken. We starten bij het Hof van Nederland, het voormalige Augustijnenklooster, en de Augustijnenkerk. Daarna lopen we door naar de plek waar de Kloveniersdoelen zijn geweest, waar de vergaderzaal van de Dordtse synode was. Langs de vrijmetselaars komen we bij de oudkatholieke kerk, een kerk uit 1843 die daarvoor schuilkerk was. Via de Groothoofdspoort vervolgen we onze route naar de Bonifatius, een katholieke schuilkerk. Langs de plek waar de synagoge was, gaan we naar het Scheffersplein, waar de eerste hervormers werden terechtgesteld, en dan door naar de Trinitatiskapel en de Waalse Kerk. Via het Stadhuisplein bereiken we ter afsluiting de Grote Kerk.

De stadswandeling begint om 13:00 uur bij het Hof van Nederland, een kwartiertje lopen vanaf NS-station Dordrecht. Na afloop gaan we samen een hapje eten.

Voor deze activiteit moet je je uiterlijk vrijdag 8 juni 2018 hebben aangemeld. Dit kan via het e-mailadres vak@tilburguniversity.edu. Van harte welkom!

Jaarvergadering

Vrijdag 24 november 2017 vanaf 11.00 uur vond in de Lutherse kerk in Utrecht de Jaarvergadering van het VAK plaats.

In het bestuurlijk deel werden met algemene instemming alle jaarstukken goedgekeurd. Ook werden twee nieuwe bestuursleden verwelkomt: Marian Geurtsen en Archibald van Wieringen. Laatstgenoemde volgt Gerard Rouwhorst op als voorzitter van de VAK.

Voorafgaand aan het bestuurlijk deel verzorgden Dick en Perla Akerboom een lezing over Maarten Luther en Katharina von Bora. Dr. Dick Akerboom is kerkhistoricus en Luther-kenner. Ds. Perla Akerboom is Luthers dominee.

Feestelijke Alumnibijeenkomst in Tilburg

De Tilburgse universiteit organiseerde op 18 november 2017 een alumnidag in het kader van het 90 jarig jubileum. Na het openingswoord van Frederique Knoet volgde o.a. een bijdrage van Marc Meeuwis. 

De VAK organiseerde een workshop samen met de alumnivereniging van de econometristen. Het thema was ‘Data Science vanuit economisch en theologisch oogpunt' met professor Willem-Jan van den Heuvel en dr. Frank Bosman.

Lees verder voor een impressie van de dag.

Afscheid voorzitter VAK prof. dr. Gerard Rouwhorst

Onze voorzitter Gerard Rouwhorst, hoogleraar Liturgiegeschiedenis, is met pensioen gegaan. Na het officiële afscheid van de faculteit, organiseerde de VAK op woensdag 27 september 2017 een bezoek aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam en de Portugese Synagoge. Ter afsluiting was er de gelegenheid om met elkaar aan tafel te gaan in een restaurant in de omgeving.

Het Joods Historisch Museum is een fraai en toonaangevend museum, gevestigd in vier monumentale synagogen middenin het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. Er wordt een uniek beeld gegeven van het Nederlandse joodse leven in al haar facetten, toen en nu. Het museum bezit een uitgebreide multimediale collectie. Van schilderijen tot films en van gebruiksvoorwerpen tot 3D-presentaties. Daarnaast zijn er altijd een of twee tijdelijke tentoonstellingen.

Verslag bezoek aan Deventer 17 juni 2016

We bezochten het Etty Hillesum Centrum te Deventer. Het is gevestigd in de oudste synagoge ter plaatse. Mooi gelegen nabij de Brink. De Joden woonden vooral in het bergkwartier (stadswijk), waar veel is gerestaureerd de afgelopen decennia. Voor WO 2 was er een bloeiende Joodse kehille. Naast de oude synagoge werd een nieuwe, grotere synagoge gebouwd. Het oude gebouw werd een leerhuis voor kinderactiviteiten. Na de oorlog werd de oude synagoge voor allerlei niet-Joodse activiteiten gebruikt om uiteindelijk het Etty Hillesum Centrum te worden. Dit jaar 20 jaar. Men besteedt veel aandacht aan educatie en voorlichting.

Mevrouw Dijkstra vertelde over de geschiedenis en vooral over het leven van Etty. Pas geruime tijd na de oorlog werden haar dagboeken bekend en in toenemende mate gewaardeerd om de literaire kwaliteit en de waardevolle spirituele inhoud.

Citaten uit Etty's dagboeken sieren de muren zoals: 'De omstandigheden, de goede en de slechte, moet men aanvaarden, wat niet belemmert dat men zijn leven er aan kan wijden de slechte te verbeteren.'

Men spant zich in om het nagelaten werk van Etty te documenteren. De nieuwste studie-uitgave : 'Het werk' bevat alle bewaarde aantekeningen, met bronvermeldingen.

Grote rol in de zielenroerselen van Etty speelt de breed-getalenteerde Spier (S. in de dagboeken), haar therapeut en (intieme) vriend. Bij hem vindt ze structuur en rust. Etty wil werken aan haar psychische hygiëne, leren om 'minder slordig te leven'. Ze werkt in de Joodsche Raad, o.a. in Westerbork. Dit feit zorgt er later voor dat ze in Joodse kringen niet zo geprezen werd. Ook het gegeven dat ze wel erg ver af stond van het religieuze synagoge-gebeuren, zich verdiepte in o.a. Augustinus, een christelijke kerkvader, droeg niet bij tot bekendheid in de Joodse wereld.

Toch blijkt uit haar dagboeken dat Etty een heel diep (mystiek te duiden) godsvertrouwen heeft. God is vooral in haar. 'Ik voel me niet in hun klauwen..' schrijft ze over de nazi's. Etty blijkt een vrije gelovige denker te zijn, los van kerkelijk-institutionele banden. Dat spreekt de huidige gelovig zoekende mens aan. Ze wil God 'opgraven' in haar eigen hart en vooral in dat van anderen. Voor zover we Etty al niet kenden, bleek eens te meer dat ze veel te bieden heeft voor ieder weldenkend mens.

Hierna werd ons een heerlijke lunch aangeboden met soep.

De dag werd vervolgd met een geleide wandeling door het Deventer Bergkkwartier waar rijke Joden (zakenlieden) en vele arme Joden (achenebbisj) woonden leverde een aardig beeld op van het toenmalige Joodse leven. De voormalige slagerij Engel bijvoorbeeld met haar sierlijke gevel met de woorden 'Holy cow' op de etalageruiten.

Daarna bezochten we het Geert Grootehuis en bekeken een informatief filmpje over zijn leven. Zijn diaconale toewending, ommekeer na een ernstige ziekteperiode deed me aan Franciscus van Assisi denken. Hij gaf o.a. zijn (t)huis aan arme vrouwen. Geert Groote speelt een belangrijke rol in de stroming van de moderne devotie. Men wou de kerkelijke deugdenleer hiermee dichter bij de geloofsbeleving van de gewone kerkgangers brengen. De werken van barmhartigheid en een goed christelijk ethisch leven gaan daarin hand in hand.

Daarna keerden we weer terug bij de synagoges. De oude hadden we gezien, nu kwam de huidige aan de beurt. De grote synagoge is al jaren een christelijk evangelische kerk. Mooi was dat deze christenen de synagoge intern geen geweld hadden aangedaan. Het gebouw is nog steeds intact. De Masorti Joden huren het gebouw voor hun diensten. Ze willen het nu eigenstandig weer in beheer terug krijgen. Dat lijkt goed te komen ondanks moeizame onderhandelingen.

De Masorti-Joden zijn een groepering tussen liberaal en orthodox Joods in. Zij kennen geen gradueel verschil tussen mannen en vrouwen. Iedere synagogale functie staat open voor beide geslachten. De Masorti-Joden zijn verder traditioneel Joods in hun geloofsbeleving. In Nederland staan twee synagoges van Masorti-Joden. De chazzan (voorzanger - liturgie leider) met een vrouwelijke afgevaardigde gaven een enthousiaste presentatie op Joodse wijze: Steeds uitgaan van gestelde vragen en daartoe uitnodigende attributen, Joodse rituele voorwerpen. O.a. een prachtig blauw doosje met daarin een etrog, een kostbare vrucht, die gebruikt wordt bij de oogstfeesten.

Ook liet men een doosje met kaarten zien. Vooraf aan een sjoeldienst worden de taken en taakjes verdeeld. Wie doet wat en wanneer in de dienst? De rabbijn heeft lang niet zo'n dominante rol in de dienst als de pastor/priester die bij 'ons' heeft. Men kan zelfs goed zonder! Eigenlijk een heel mooi idee voor alternatieve vieringen (zonder pastor) in onze kerken. Als ieder binnen zit gewoon de taken (kaarten) verdelen. Het koor of de cantor weet de liederenvolgorde wel en laat het dan maar gebeuren! Het is misschien even wennen... maar het maakt de goegemeente ineens een stuk actiever!

We hoorden dat het laatste Joodse ghetto in Rome was! Dat kwam pas vrij in 1860, toen de pauselijke staat ingekrompen werd tot Vaticaanstad. Onvoorstelbaar (maar ook typerend) hoe laat de kerk (gedwongen) haar bordjes verhing.

De synagoge te Deventer is gebouwd in Moorse bouwstijl. Het is een verwijzing naar de Spaanse periode van min of meer vreedzame coëxistentie van de drie monotheïstische religies. Op de geveltorentjes stonden halve maantjes, die verwijzen naar de Islam. Als de synagoge weer in eigen beheer is zullen die maantjes weer terugkomen. Een vredelievend gebaar! De synagoge zal dan 'Beth Shoshanna' (= huis van de roos) worden genoemd.

We waren nog lang niet uitgevraagd, toen het half zes werd. Een geslaagde leerdag (excursie) was ten einde. Het geheel was zeker de moeite waard. Organisatoren, bedankt!

Simon Nagelmaeker

Emeritus pastoraal werker/geestelijk verzorger


LUCE-aanbod

LUCE/CRC biedt ieder seizoen enkele activiteiten aan waar VAK-leden met korting aan kunnen deelnemen. Op de website van Luce treft u telkens een uitgebreidere beschrijving en de mogelijkheid tot aanmelden.

Om op de hoogte te blijven kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via luce-crc@tilburguniversity.edu.

Geef uw e-mailadres aan ons door!

Om te kunnen besparen op portokosten en bovendien het secretariaat van de faculteit te kunnen ontlasten, versturen wij voortaan nog maar één keer per jaar een informatiebrief op papier. Geef dus uw e-mailadres aan ons door zodat u geen enkele aankondiging hoeft te missen.

Fotoverslagen VAK-reizen

Frederique Knoet

Frederique Knoet

Tilburg University alumnus Marc Meeuwis

Tilburg University alumnus Marc Meeuwis

Impressie van de presentatie door Frank Bosman

Impressie van de presentatie door Frank Bosman