TST epic serie

Het VAK/Dialogos-bestuur

De leden van het bestuur zijn:

Prof. dr. A.L.H.M. van Wieringen (voorzitter)

Archibald van Wieringen studeerde theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Amsterdam (KTHA). Hij behaalde zijn doctorstitel aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij is priester van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Sinds 2009 is hij verbonden aan de TST, thans als hoogleraar Oude Testament.

Drs. Paul van Kruining (secretaris)

Paul van Kruining studeerde aan de KTU van 1992 tot 2000. Hij studeerde af bij prof. Frans Vosman op een onderzoek naar de onderbouwing in de moraaltheologie van mensenrechten. Sinds 2000 is hij werkzaam binnen de vakbeweging, momenteel als teamleider bij de Beleidsadviesgroep van de FNV.

Drs. Hans Hase (penningmeester)

Hans Hase studeerde aan de KThU te Utrecht. Hij is afgestudeerd in 2008 bij Theo Salemink op het onderwerp: “ Van Dienen naar Verdienen”. Een onderzoek waarin de transitie wordt beschreven van de religieuze identiteitswissel van een algemeen ziekenhuis. Hans woont in Apeldoorn en was werkzaam als vertrouwenspersoon.

Drs. Theo van Driel

Theo van Driel, woont in Apeldoorn, studeerde aan de KTUA tussen 1992 en 1998. Hij studeerde af bij Theo Clemens op het onderwerp: de relatie tussen de armenzorg in Nederland en de diaconie in de protestantse kerken vanaf de Reformatie tot heden. Van 1999 tot 2011 was hij regiopastor voor de diaconie in West Friesland en docent didactiek aan het seminarie de Tiltenberg. Als diaken is hij thans o.a. verbonden aan citypastoraat de Herberg te Apeldoorn. Als kaderlid is hij actief voor CNV Kerk en Ideëel.

Dr. Marian Geurtsen

Marian Geurtsen studeerde aan de UTP in Heerlen en de KTU in Utrecht. Ze specialiseerde zich in vrouwenstudies en liturgiewetenschap. Na een aantal jaren bij de Pastorale Dienstverlening van het bisdom Rotterdam werkt ze nu als zelfstandig gevestigd liturgist en ritueelspecialist. Ze promoveerde op proefschrift over rituele reinheid in het vroege christendom onder begeleiding van prof dr G.A.M. Rouwhorst en prof dr A.J.A.C.M. Korte.

Drs. Arnold Verplancke

Arnold Verplancke studeerde aan de Theologische Faculteit Tilburg. In 2005 studeerde hij af bij professor Herman Beck als master christendom en islam. Hij is altijd werkzaam geweest als journalist en schrijft nog steeds voor Brabant Cultureel.

Drs. Piet Ronnes

Piet Ronnes heeft gymnasium, filosofie en theologie gevolgd bij paters Karmelieten. In 1997 studeerde hij af aan Theologische Faculteit Tilburg [sociale en politieke ethiek] bij Jan Jans op het onderwerp: Euthanasie: respect, niet het gelijk. Secretaris van Dialogos vanaf 2011 tot samenvoeging met VAK in 2022. 

Dr. Arnold Smeets (adviseur van het bestuur)

Arnold Smeets studeerde aan de Theologische Faculteit Tilburg en promoveerde in 2007 cum laude op een proefschrift over Gregorius de Grote aan de FKT. Voorheen was hij werkzaam als programmamaker radio bij de KRO-NCRV. Bij de TST is hij verantwoordelijk voor valorisatie en post-academisch onderwijs.