TST epic serie

Over de VAK en lid worden

De VAK is opgericht als de Vereniging Afgestudeerden KTU, en was de alumnivereniging van de afgestudeerden aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Na het op-gaan van de KTU in Tilburg University heeft het VAK-bestuur besloten de naam van de vereniging te veranderen in Vereniging Afgestudeerden Katholieke Theologie. Er bestaat een open en prettige werkrelatie met Dialogos, de alumnivereniging van de voormalige Theologische Faculteit Tilburg.

Leden

De VAK heeft ongeveer 300 leden. De VAK is een vereniging van en voor afgestudeerden van de School of Theology en zijn voorgangers (KTU, TFT, KTUA, KTUU); tegelijkertijd staan de activiteiten open voor alle afgestudeerde theologen die zich betrokken voelen bij katholieke theologie in de ruimste betekenis van het woord. Wel is het zo dat bepaalde kortingen gekoppeld zijn aan het bezit van een alumnipas van Tilburg University. Deze is gratis en alle leden van de VAK, inclusief de afgestudeerden van de KTU en de KTUA komen ervoor in aanmerking. Het lidmaatschap van de VAK kost in 2020 slechts € 8.

Voor administratieve wijzingen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de School of Theology.

Lid worden

Lid worden van de VAK is gemakkelijk. U kunt mailen naar vak@tilburguniversity.edu onder vermelding van naam, adres en woonplaats, tezamen met uw afstudeerdatum en -instelling, functie/beroep en eventuele aandachtsvelden. Of vul het aanmeldingsformulier in.

Binding met de Universiteit en de Faculteit

De VAK is een zelfstandige alumnivereniging met een formele band met de School of Theology. De VAK maakt dankbaar gebruik van de faciliteiten die de universiteit biedt voor het ondersteunen van de vereniging. De VAK laat zich mede inspireren door het alumnibeleid van Tilburg University en probeert hierbij aan te sluiten.