TST epic serie

Tilburg School of Catholic Theology

Geloof geeft te denken 

Het motto van de TST is ‘geloof geeft te denken’. Geloof en religie zijn in onze samenleving niet langer vanzelfsprekend maar blijven een relevante maatschappelijke factor. Op individueel vlak blijven voor veel mensen spiritualiteit en geloof van levensbelang. 
De studie theologie is breed en diepgravend en vormt je zowel persoonlijk als academisch. 

Theologie studeren in Utrecht

Derde lustrum / Fifteenth Anniversary Tilburg 

In 2007 fuseerden de in Tilburg en Utrecht gevestigde theologieopleidingen tot een faculteit van de Universiteit van Tilburg. De TST mag dan de jongste faculteit van de Tilburgse universiteit zijn, de verbondenheid zit diep verworteld. De theologie stond als één van de oudste wetenschappen mee aan de wieg van de universitaire traditie, en rectores magnifici als Thomas Goossens en Frans Weve stonden met beide voeten in zowel de kritisch-academische als de christelijke voedingsbodem. 

Lees hier meer over het Lustrum.

Wat houdt de studie Theologie in?

Welke vakken krijg je bijvoorbeeld en wat kun je met een diploma Theologie?

Je kunt natuurlijk op de website kijken maar wil je een persoonlijk antwoord op die vragen, bezoek dan eens een Open Dag of een Studie Informatiedag. Stel je vragen, volg een proefcollege en proef de sfeer op de faculteit. Dat kan in Tilburg en in Utrecht.

Bezoek onze bachelor- of mastersite voor de data of neem contact op met onze onderwijscoördinator Mariëlle Snijder. 

Ontdek wat een theoloog doet