TST-Epic-foto | 10-11-2023

Tilburg School of Catholic Theology

Geloof en religie zijn wereldwijd factoren van groot maatschappelijk belang, ze raken het persoonlijke leven, ethische keuzes en ecologische en politieke ontwikkelingen die ver buiten de landelijke grenzen reiken.

Als kenniscentrum bevindt de Tilburg School of Catholic Theology zich tegelijk op het snijpunt van wetenschap, maatschappij en kerk in de geseculariseerde context van Nederland, en maakt ze deel uit van een mondiaal netwerk van universiteiten die inzetten op onderzoeksgedreven onderwijs. De Tilburgse theologiefaculteit levert studenten af die niet alleen ‘religieus geletterd’ zijn, maar hun brede persoonlijke en academische vorming meedragen in vele werkvelden.

Nieuws

Interesse in een Theologische opleiding?

Bekijk onze bacheloropleidingen

Niks van Theologie of TST missen?

Bekijk onze evenementen              

Volg ons op Facebook     Volg ons op LinkedIn 

Bezoek onze bachelor- of mastersite voor meer informatie of neem contact op met onze onderwijscoördinator Mariëlle Snijder. 

 

Wat houdt de studie Theologie in?

Welke vakken krijg je bijvoorbeeld en wat kun je met een diploma Theologie?

Je kunt natuurlijk op de website kijken maar wil je een persoonlijk antwoord op die vragen, bezoek dan eens een Open Dag of een Studie Informatiedag. Stel je vragen, volg een proefcollege en proef de sfeer op de faculteit. Dat kan in Tilburg en in Utrecht.