Tilburg University department Cognitive Science and Artificial Intelligence

Departement Cognitive Science and Artificial Intelligence

Het departement Cognitive Science & Artificial Intelligence (CS&AI) doet baanbrekend onderzoek op het brede gebied van computationele cognitiewetenschappen en kunstmatige intelligentie, onder meer gericht op affective computing, computationele (psycho)linguïstiek, data science, onderwijstechnologie, games, mens-machine interactie, beeldanalyse, machine leren, modellering, social analytics, en virtual & mixed reality.

Het departement is verantwoordelijk voor een aantal Engelstalige onderwijsprogramma’s, namelijk de bachelor- en masterspecialisaties Cognitive Science & Artificial Intelligence en de masterspecialisatie Data Science and Society. Daarnaast doceren leden van het departement ook in andere onderwijsprogramma’s binnen de universiteit, zoals de bachelor in Data Science (aangeboden samen met TU/e), University College Tilburg en het masterprogramma in Data Science & Entrepreneurship.

De visie van het departement met betrekking tot onderzoek en onderwijs is dat ze intrinsiek met elkaar verbonden zijn, en worden versterkt door samenwerking met bedrijven en andere partijen buiten de universiteit. Deze visie wordt onder andere vormgegeven middels de sterke verwevenheid van het departement met Mind Labs, een samenwerkingsverband tussen kennispartners en bedrijfsleven op het gebied van interactieve technologieën en menselijk gedrag. Daarnaast speelt het departement een belangrijke rol in de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in Den Bosch, zowel in onderzoek als in onderwijs. Aspecten van het onderzoek van het departement maken deel uit van het Tilburg center for Cognition and Communication (TiCC). Ook speelt het departement een belangrijke rol in interactief onderwijs, interdisciplinair onderzoek en samenwerking met het bedrijfsleven in het DAF Technology Lab for virtual and mixed reality.

Het departement omvat ongeveer 25 stafleden en een evenredig aantal PhD studenten.

Management