Babylon

Departement Cultuurwetenschappen

Het departement Cultuurwetenschappen bestudeert cultuur, communicatie en kunst in de geglobaliseerde en gedigitaliseerde samenleving door middel van een interdisciplinaire benadering waarin antropologische, sociolinguïstische, semiotische, politieke, esthetische en filosofische perspectieven worden samengebracht, met speciale aandacht voor de rol van digitale media.

Het kernonderzoek omvat de impact van digitale technologieën op het hedendaagse sociaal-culturele leven in alle domeinen van de samenleving, en beoogt het begrijpen van diverse nieuwe activiteiten, mediastrategieën en creatieve fenomenen in de publieke sfeer. We zien online en offline dimensies van het sociaal-culturele leven als fundamenteel met elkaar verweven en onafscheidelijk. Dit verband impliceert een nieuwe fase van globalisering die meer inzicht vergt dan kennis van afzonderlijke samenlevingen en culturen, en die nieuwe vragen oproept over door technologie gedreven ontwikkelingen en hun impact. De wetenschappelijke uitdaging waar we voor staan is dat dit vraagt om een historische inbedding van hedendaagse sociale, communicatieve en artistieke fenomenen zo goed als om theoretische vernieuwing in de verschillende disciplines die in het departement vertegenwoordigd zijn.

Het departement DCU publiceert de Tilburg Papers in Culture Studies en is gastheer van het onderzoekscentrum Babylon (directeur Prof. dr. J. Blommaert). Onderzoek en onderwijs zijn gekoppeld in het unieke en spannende digitale forum Diggit Magazine (hoofdredacteur Dr. I. Maly), een platform voor discussie en het delen van kennis en perspectieven.

Een substantieel deel van het onderzoek van de afdeling wordt gefinancierd via externe subsidies, zoals het Vici-project van Jenny Slatman, het Veni-project van Sanneke de Haan, een aantal NWO-projecten van Mirjam van Reisen, en diverse promotieprojecten (NWO-promoties in de GW), alsmede projecten die worden gefinancierd door maatschappelijke organisaties en overheden (bv. Stichting Lezen, Provincie Zuid-Holland en Expat Center Eindhoven).

DCU is verantwoordelijk voor een bloeiend onderwijsprogramma in Cultuurstudies (BA en MA):

  • BA Online Culture: Art in the Public Sphere, Global Communication, Digital Media, Universitaire Lerarenopleiding Nederlands.
  • MA Culture Studies: Online Culture; Management of Cultural Diversity; Children’s Literature (Kinder- Jeugdliteratuur), waarvan de laatste verbonden is met een Erasmus Mundus-programma met andere Europese universiteiten.

Het departement is ook medeverantwoordelijk voor de Research Master Linguistics and Communication Sciences, die samen met de Radboud Universiteit Nijmegen wordt georganiseerd.

DCU telt ongeveer 30 medewerkers en zo'n 22 promovendi.

Management:

Tilburg Papers in Culture Studies

TPCS is een serie voor 'work-in-progress'. Dat betekent dat papers nog niet het niveau van uitwerking behoeven dat gewoonlijk wordt geëist voor publicatie in tijdschriften, dat goede MA dissertaties ook kunnen worden opgenomen, enzovoort.

Diggit Magazine

Diggit Magazine, een uniek online academisch nieuws-, informatie- en reflectie-platform. Het is ook een nieuw leer- en kennisinstrument dat integraal verbonden is met de bacheloropleiding Online Culture: Art, Media and Society en de masteropleiding Culture Studies.