Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

E. du Perronprijs: Jury

Bijke Aarts is directeur van  Tilt.

Marcelle Hendrickx is wethouder van de gemeente Tilburg. Sinds 2014 is ze namens D66 wethouder onderwijs, jeugd, cultuur, emancipatie/integratie en gemeentelijke organisatie. Daarvoor heeft ze een lange carriere in zowel onderwijs als openbaar bestuur gehad.

Odile Heynders (voorzitter van de jury) is hoogleraar vergelijkende literatuurwetenschap en hoofd van het Departement Cultuurwetenschappen van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences aan Tilburg University. Zij schreef talrijke publicaties in het Nederlands en Engels over Europese literatuur, de veranderende publieke ruimte, en media cultuur. In 2016 publiceerde zij Writers as Public Intellectuals: Literature, Democracy, Celebrity. Momenteel werkt zij aan een boek over literatuur en migratie.

Tineke Nugteren is indologe en als religiewetenschapper verbonden aan het Departement Cultuurwetenschappen van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences aan Tilburg University. Naast wetenschappelijk werk publiceerde ze in 1992 een novelle over het oude India (Een sterke stroom). Ze is geboeid door verre culturen op de plaats van hun ontstaan maar ook door de manier waarop culturele noties zich door de wereld bewegen, interacties aangaan, en soms tot nieuwe vormen leiden. Haar academische publicaties liggen veelal op dat snijvlak.

Marc Swerts is vice-decaan onderzoek van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, en als hoogleraar verbonden aan het Departement Communicatie en Cognitie van deze faculteit. Hij promoveerde in 1994 op een proefschrift over de intonatie van het Nederlands, en heeft daarna als postdoctoraal onderzoeker gewerkt aan verschillende onderzoeksinstituten in diverse landen. Hij richt zich in zijn huidige onderzoek op analyses van nonverbale communicatie bij verschillende populaties.

Inge van de Ven is universitair docent Online Culture aan Tilburg University. Zij promoveerde aan de Universiteit Utrecht op de monumentale romans van o.a. Roberto Bolaño, Karl Ove Knausgård en William T. Vollmann, en schrijft een monografie getiteld Big Books in Times of Big Data. Zij onderzoekt momenteel hoe experimentele literatuur (bijv. iPad novelles) ingezet kan worden om middelbare scholieren te trainen in het creatief combineren van nieuwe en traditionele leesvaardigheden.