Babylon

Rituele dynamiek: Symposium bij het afscheid van Paul Post

Datum: Tijd: 11:00 Locatie: Dante building, DZ 003

Bij gelegenheid van het afscheid van Paul Post organiseert het Departement Cultuurwetenschappen (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences) in samenwerking met het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS) een minisymposium onder de titel ‘Rituele dynamiek’.

Op vrijdag 1 november 2019 neemt Paul Post afscheid als hoogleraar Rituele Studies. Vele jaren heeft hij onderzoek gedaan en onderwijs verzorgd en daarmee de rituele studies, zowel nationaal als internationaal, vernieuwd en ontwikkeld. Een veelheid aan onderwerpen heeft hij bestudeerd, steeds met het oog op actuele tendensen, nieuwe concepten en methoden. In zijn onderzoek besteedde hij aandacht aan hoe rituelen zich ontwikkelen en in nieuwe contexten toegeëigend worden en nieuwe betekenissen krijgen.

Rituele dynamiek

Bij gelegenheid van zijn afscheid organiseert het Departement Cultuurwetenschappen (Tilburg School of Humanities and Digital Sciences) in samenwerking met het Instituut voor Rituele en Liturgische Studies (IRiLiS) een minisymposium onder de bij Paul passende titel Rituele dynamiek. Rituele dynamiek is een belangrijke en actuele thematiek in onze veranderende samenleving die onder invloed van onder meer globalisering steeds diverser wordt: oude rituelen worden in nieuwe, vaak ook online, contexten opgenomen en vernieuwd; nieuwe rituelen worden ontworpen en getest.

Tijdens het mini-symposium voorafgaand aan de exaugurele rede van Paul Post zullen enkele collega's uit het veld van rituele studies licht werpen op het thema Rituele dynamiek vanuit hun eigen expertise en perspectief.

Programma

11:00  ‒  11:15 Welkom en opening door Odile Heynders
11:15  ‒  12:00

Camino en Rituele dynamiek | Bert Groenewoudt

12:00  ‒  12:45 De dood en Rituele dynamiek | Yvon van der Pijl
12:45  ‒  13:30 Lunch
13:30  ‒  14:15 Globalisering en Rituele dynamiek | Tineke Nugteren
14:15  ‒  14:40 Absent Ritual: de dynamiek van rituele afwezigheid | Martin Hoondert
14:40  ‒  15:00 PP en RS | Marcel Barnard
16:15 Exaugurele rede: Recasting ritual (auditorium) | Paul Post

Aanmelden

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.