Departement Filosofie

Departement Filosofie

Departement Filosofie

In zijn bijdrage aan de wereldwijde ontwikkeling van de filosofie specialiseert het Departement Filosofie van Tilburg University zich op actuele kwesties rond mens en maatschappij.

Onderzoek

Het onderzoek van het Departement Filosofie combineert een fundamentele filosofische benadering van vraagstukken met een grote openheid tegenover inzichten uit andere disciplines en een sterke focus op maatschappelijke relevantie. Er zijn twee onderzoeksgroepen:

  • TiLPS  ‒  Tilburg Center for Moral Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science
  • PHC&E  ‒  Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics

Ontdek de profielen van onze onderzoekers en hun onderzoek in:

Tilburg University Research Portal

Onderwijs

Het Departement Filosofie verzorgt zowel een bachelor- als een masterprogramma in de filosofie.

De bachelor-studenten kiezen naast het gemeenschappelijke programma uit drie tracks:

  • Onderzoek
  • Ondernemen
  • Filosofie, Politiek en Economie.

Het masterprogramma kent vijf tracks:

Voor elk van deze tracks biedt het Departement tevens een premasterprogramma aan.

Ook verzorgt het Departement Filosofie de filosofievakken in de andere bacheloropleidingen aan Tilburg University.

Het onderwijs van het Departement Filosofie is erop gericht de studenten te leren filosofisch na te denken, waarbij het accent ligt op kritisch reflecteren, helder argumenteren en academisch schrijven. Daarnaast krijgt de studenten de handvatten aangereikt om hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen in de ontwikkeling van de samenleving, als academici en als burgers.