Tilburg University department Philosophy

Departement Filosofie

Tilburg University is een universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen. Ook het Tilburgse Departement Filosofie richt zich in onderzoek en onderwijs in hoofdzaak op mens en maatschappij en de desbetreffende (mens- en maatschappij)wetenschappen.

Onderwijs

De Tilburgse bachelor filosofie biedt een grondige inleiding in alle filosofische kernvakken, bijvoorbeeld sociale en politieke filosofie (wat is een rechtvaardige samenleving), wijsgerige antropologie (hoe verhouden zich dier en mens, geest en lichaam), taalfilosofie (over betekenis, bedoeling, waarheid), wetenschapsfilosofie (wat is en hoe werkt wetenschap) en ethiek (over deugd, moraal, waarden).

Daarnaast bestudeer je de geschiedenis van de filosofie, waarbij grote denkers centraal staan: van Plato en Aristoteles via Augustinus en Thomas van Aquino naar Leibniz, Hegel en grote filosofen van de twintigste eeuw (zoals Heidegger en Wittgenstein).

Een essentieel onderdeel van de studie filosofie wordt gevormd door een aantal vaardigheden: zelf onderzoek doen; onderzoek door anderen kritisch beoordelen; helder argumenteren, presenteren en discussiëren; goed schrijven in het algemeen en wetenschappelijk publiceren in het bijzonder.

De studenten filosofie volgen colleges en werken in relatief kleine groepen, vijftien tot dertig personen, zodat intensief contact met de docenten mogelijk is.