Tilburg University department Philosophy

Dag van de Filosofie 2015

De 'Dag van de Filosofie 2015' zal plaatsvinden op zaterdag 18 april 2015 in theater De NWE Vorst in Tilburg en zal aansluiten bij het thema van de Maand van de Filosofie 2015: Ongelijkheid.

Neem alvast een kijkje in het http://www.tilburguniversity.edu.

Naar aanleiding van de Dag van de Filosofie verschenen in de kranten de volgende opiniestukken: van Bart Engelen in het Brabants Dagblad 'Waarom meer niet altijd beter is' en 'Wie minder goed af is, hoeft geen loser te zijn' van Filip Buekens in Dagblad Trouw.

 

 

Dag van de Filosofie 2015

De nationale Dag van de Filosofie is een jaarlijks evenement in Tilburg dat georganiseerd wordt in het kader van de nationale Maand van de Filosofie. Elk jaar is er een ander thema; in 2015 is dat Ongelijkheid. Een actueel thema, onder andere door het boek ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’ van Thomas Piketty, dat betoogt dat de economische ongelijkheid in de wereld (ook binnen Europa) groter is dan ooit en een bedreiging is voor democratische samenlevingen. In een rijk gevarieerd programma van lezingen, debatten, interviews, masterclasses, en kunstuitingen worden fundamentele vragen over Ongelijkheid aan de orde gesteld.

 

De Dag van de Filosofie wordt in 2015 gehouden op zaterdag 18 april in theater De NWE Vorst in Tilburg. De dag wordt om 12.45 uur officieel geopend door Wim Drees, hoogleraar Filosofie en decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Daarop aansluitend houdt de vooraanstaande Britse filosoof Jonathan Wolff een inleiding over benaderingen van ongelijkheid. In het middagprogramma, dat duurt tot 18.00 uur, worden in verschillende sessies diverse aspecten van ongelijkheid besproken door gespecialiseerde wetenschappers, filosofen en kunstenaars:

 • Sociaal-economische en politieke ongelijkheid: in hoeverre willen we gelijkheid in Europa en/of differentiatie, en waarom?
 • Ongelijkheid in ethisch perspectief: welke vormen van sociaal-economische ongelijkheid zijn acceptabel?
 • Ongelijkheid en emotie: Welke emoties worden door ongelijkheid opgeroepen, zoals afgunst, agressie, trots – en waarom?
 • Natuurlijke ongelijkheid? Evolutie en differentiatie, ongelijkheid en racisme
 • Gelijkheid in gezondheid en welzijn  - niet alleen van mensen, maar ook van dieren en milieu
 • Ongelijkheid in de kunst: hoe geeft de kunst uitdrukking aan opvattingen en emoties over ongelijkheid?

Sprekers in het middagprogramma zijn onder andere Ton Lemaire, Frank Vandenbroucke, Gabriel van den Brink, Paul Frissen, Ingrid Robeyns, Tamar de Waal, Geerdt Magiels, Marcel Zeelenberg, Pouwel Slurink, Raymond Corbey, Frans van Peperstraten en de kunstenaars Hans van Houwelingen en Jonas Staal.

 

 

Thema Dag van de Filosofie 2015: (On)gelijkheid

Iedereen is gelijk, maar sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen (knipoog naar Orwell). Ongelijkheid, in het bijzonder sociaal-economische ongelijkheid, is een belangrijk en actueel thema, dat een grote rol speelt in recente politieke discussies over de verdeling van de welvaart in Nederland, bijvoorbeeld over jong en oud, over mannen en vrouwen, over gezinnen en alleenstaanden, over werkend en niet-werkend, over Nederlanders en immigranten. In zijn spraakmakende boek Capital in the twenty-first century komt Thomas Piketty tot de conclusie dat de economische ongelijkheid in de wereld de laatste decennia enorm is toegenomen en op het moment groter is dan ooit. Dat geldt ook voor Nederland. Een beetje ongelijkheid kan misschien geen kwaad, maar extreme economische ongelijkheid is in moreel opzicht problematisch. En opgemerkt wordt dat zulke ongelijkheid niet alleen sociale onrust veroorzaakt, maar ook de democratie ondermijnt.

 

Sociaal-economische ongelijkheid is natuurlijk niet de enige vorm van ongelijkheid. De evolutie heeft er niet toe geleid dat alle mensen en andere levende wezens gelijk zijn, maar heeft juist geleid tot differentiatie en diversiteit - diversiteit zowel in fysiek als in cultureel opzicht (ras, soort, sekse, geaardheid, klasse, geloof …). Hoe verhoudt diversiteit zich tot (on)gelijkheid? Diversiteit klinkt positief, lijkt een rijkdom; ongelijkheid negatief, iets dat bestreden dient te worden. Waar komen deze opvattingen vandaan, hoe zijn ze zich aan het ontwikkelen en waartoe leiden ze?

 

Reflectie op het onderwerp (On)gelijkheid roept veel vragen en discussie op waaraan de Dag van de Filosofie 2015 een wetenschappelijk en maatschappelijk gefundeerde bijdrage wil leveren.


 

 

Sessievoorzitters

 • http://www.tilburguniversity.edu, Tilburg University
 • Harry Bunt, Tilburg University
 • Raymond Corbey, Tilburg University
 • Machteld Geuskens, Tilburg University
 • Frans van Peperstraten, Tilburg University

Muziek

 

Dag van de Filosofie, zaterdag 18 april 2015
Tijd  
12:00 Inloop publiek
12:45 Officiële opening door Wim Drees
12:50 Plenaire lezing door Jonathan Wolff (University College London)
13:30 Pauze
14:00 Parallel sessies blok 1
15:45 Pauze
16:15 Parallel sessies blok 2
18:00 Aperitief
18:30 Buffetdiner
19:30 Avondprogramma
21:30 Afsluiting in de Grote Zaal. Vervolgens open einde in serre en cafégedeelte.

Parallel sessies blok 1 - 14:00-15:45

Ongelijkheid in Europa? (grote zaal)
Natuurlijke ongelijkheid? (rode salon)
Ongelijkheid en emotie (kleine zaal)

Parallel sessies blok 2 - 16:15-18:00

Ongelijkheid in de kunst (grote zaal)
Ethiek van sociaal-economische ongelijkheid (rode salon)
Gelijkheid in gezondheid? (kleine zaal)

Avondprogramma - 19:30-21:30

Het Avondcafé (grote zaal)

Nevenactiviteiten

Nevenactiviteiten gedurende de middag


 

Korte samenvatting van de lezingen

Plenaire lezing

Plenaire lezing

Parallel sessies Blok 1

Ongelijkheid in Europa?
Natuurlijke ongelijkheid
Ongelijkheid en emotie

Parallel sessies Blok 2

Ongelijkheid in de kunst
Gelijkheid in gezondheid?
Ethiek van sociaal-economische ongelijkheid 

De jaarlijkse Dag van de Filosofie

 

De Dag van de Filosofie is een landelijk evenement dat jaarlijks georganiseerd wordt in het kader van de nationale Maand van de Filosofie, traditiegetrouw de maand april. De Dag biedt een gevarieerd programma van lezingen, debatten, interviews, masterclasses, documentaires en diverse kunstuitingen. Fundamentele vragen, verband houdend met het thema van dat jaar, worden onder de aandacht gebracht van een breed publiek met het doel om reflectie en meningsvorming te bevorderen.

 

De Dag van de Filosofie biedt een platform voor discussie aan deelnemers uit wetenschap, onderwijs, politiek, de media, het bedrijfsleven en de kunsten. De Dag van de Filosofie trekt jaarlijks honderden bezoekers.

 

De eerste Dag van de Filosofie werd georganiseerd in 2003. Spraakmakende gasten waren sindsdien onder andere Peter Buwalda, Tomás Sedlácek, Arjo Klamer, Jan Siebelink, Peter Sloterdijk, Harry Mulisch, David van Reybrouck, Paul Cobben, Gerard Spong, A.F.Th. van der Heijden, Jos de Mul, Adriaan van Dis, Susan Blackmore, Tariq Ramadan, Gerdi Verbeet en prinses Mabel Wisse Smit.


 

Dag van de Filosofie, 18 april 2015

Aandachtig publiek in de Rode Salon (foto: Roy Lazet)

 

Tijdens de pauze wordt het debat voortgezet in de tuin (foto: Roy Lazet)

  

Jonas Staal (beeldend kunstenaar) aan het woord (foto: Roy Lazet)