Departement Filosofie

Nieuws en evenementen

Departementskalender

Evenementen 2020-2021

Master Scriptie Prijs 2020

De Master scriptie prijs  is gezamenlijk gewonnen door Mirte Nijhof voor haar scriptie 'Emotional Space' (begeleid door Alfred Archer) en Hannah van den Bosch voor haar scriptie 'Grieving Nature in a Time of Climate Change' (begeleid door Amanda Cawston). De jury was van mening dat beide scripties van uitzonderlijke filosofische kwaliteit waren, zeer origineel en creatief, en algemeen toegankelijk voor een breder publiek.

Mirte Nijhof, 'Emotional Space: Affective Injustice and the Political Actor'

Hannah van den Bosch, 'Grieving in a Time of Climate Change: An eco-feminist reflection on the contemporary responses towards eco-grief from a perspective of injustice'

Bachelor Scriptie Prijs2020

Ryan Oomen ontving de Bachelor scriptie priis (begeleid door Ruud Welten) voor ‘De loer in de leegte’,een Žižekiaanse interpretatie van creativiteit.

Hypatia Prijs 2020

Op 3 oktober 2020 ontving filosoof Monica Meijsing de  Hypatia-prijs 2020 .
De prijs werd uitgereikt door de Society for Women in Philosophy voor haar werk  ‘Waar was ik toen ik er niet was?
Meer informatie en het volledige juryrapport zijn te vinden op http://www.swip-filosofie.nl/

Jan Brouwer Scriptie Prijs 2020

Op vrijdag 11 september heeft masterstudente Cleo Foole de Jan Brouwer scriptieprijs voor filosofie uitgereikt gekregen door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. Er zijn 8 prijzen verdeeld over 8 terreinen binnen de geestes- en maatschappijwetenschappen. In haar thesis "the intimate spectator" combineerde Cleo kunst maken met filosofische reflectie, volgens de jury een sterke kant van het project. De thesis werd begeleid door Catherine Robb en won eerder de prijs voor beste scriptie van het departement filosofie. 

De jury bekroonde met Cleo's thesis "een bevlogen en inzichtvolle interpretatie van de menselijke ervaring om een kunstwerk te beschouwen, te leren kennen en te appreciëren. Wij zijn haar dankbaar voor het verbreden van onze filosofische kaders en voor de prikkelende en persoonlijke wijze waarop zij dat gedaan heeft."

Meer informatie en het volledige juryrapport zijn te vinden op https://www.khmw.nl/acht-masterscripties-bekroond/