News and events Tilburg University

Medewerkerservaring bepalend voor succes HR-instrumenten

Published: 14 september 2021 Laatst bijgewerkt: 14 september 2021

Het succes van Human Resource (HR) instrumenten zoals functioneringsgesprekken en opleidings- en ontwikkelbudget staat of valt met de beoordeling ervan door medewerkers. Wanneer werknemers HR-instrumenten bijvoorbeeld belangrijk en effectief vinden, heeft dat positieve impact op hun bevlogenheid en welbevinden en daarmee op het bedrijfsresultaat. Werknemersresultaten worden zelfs beïnvloed door de gepercipieerde effectiviteit van afwezige HR-instrumenten en door de mate waarop de beoordeling door managers en medewerkers op één lijn zit. Door de ervaringen van werknemers uit te vragen, kunnen werkgevers de investeringen in HR beter afstemmen op de behoeften van werknemers.

Dat blijkt uit promotieonderzoek van Jeske van Beurden (Tilburg University, Human Resource Studies). Naast een literatuurstudie ondervroeg zij onder meer 208 leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs en 465 werknemers in diverse sectoren. Alleen het aanbieden van HR-instrumenten blijkt geen impact te hebben op bevlogenheid en welzijn van medewerkers. Vooral de beoordeling telt, ook die van instrumenten die niét worden aangeboden. Ook de samenhang tussen wat het management aanbiedt en wat werknemers belangrijk vinden draagt bij aan de effectiviteit van HR-instrumenten.

Jeske van Beurden:

Zowel bedrijven als werknemers investeren veel tijd, energie en geld in HR-activiteiten. Een goede werknemerservaring draagt bij aan het optimaliseren van deze HR-processen én daarmee ook aan een beter bedrijfsresultaat."

 

Jeske van Beurden

"Mijn onderzoek biedt inzicht in hoe werknemers HR-instrumenten kunnen beoordelen en hoe deze beleving hun gezondheid, het welzijn en functioneren beïnvloedt. Een positieve beoordeling blijkt van groot belang voor de effectiviteit van HR. Werkgevers doen er goed aan om werknemers geregeld te vragen in hoeverre zij de aangeboden HR-activiteiten als noodzakelijk en toereikend voor hun functioneren ervaren."

Noot voor de pers

Jeske van Beurden verdedigt haar proefschrift getiteld The Employee Experience of HR Practices. Understanding Employee Perceptions of HR Practices in Strategic Human Resource Management op vrijdag 17 september om 13.30 uur aan Tilburg University. Promotor is prof. dr. Marc van Veldhoven en copromotor is dr. Karina van de Voorde. De promotie is te volgen via livestream.

Neem voor meer informatie of een digitale versie van het proefschrift contact op met persvoorlichters@tilburguniversity.edu of 013 - 466 4000.