woman with camera

Nieuw boek van Erik Borgman: Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21e eeuw

Published: 06 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 01 augustus 2022

Op 12 mei verschijnt 'Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor de 21ste eeuw' van theoloog en lekendominicaan Erik Borgman. In dit boek presenteert een katholieke theologie die de consequenties onderzoekt van het christelijk geloof dat God liefde is. Dit geloof wordt in het hart van de hedendaagse cultuur geplaatst en al denkend in verbinding gebracht met een brede waaier aan denkers en wetenschappers, kunstenaars en mystici uit heden en verleden.

Nieuw zicht op het menselijk bestaan 
Borgman maakt in Alle dingen nieuw de christelijke traditie zichtbaar als niet een overblijfsel uit het verleden, maar als opening naar een ongekende en ongedachte toekomst. Het christendom richt de aandacht op hetgeen de moderne cultuur zonder betekenis acht, onzichtbaar maakt en uitsluit. Daar lokaliseert het bij uitstek Gods aanwezigheid. Borgman laat zien welk nieuw zicht dit geeft op de wereld en op het menselijk bestaan in de wereld. 

Dit gebeurt in een stijl die niet zozeer beweert en bewijst, maar evoceert en laat horen en zien. Aspecten van het christelijk geloof die hedendaagse mensen spontaan als problematisch ervaren, blijken een verrassende betekenis te verbergen
Alle dingen nieuw zal bestaan uit drie delen. Het boek dat nu verschijnt is het eerste deel. Na een algemene inleiding onderzoekt het: 
•    hoe theologie ontstaat 
•    hoe theologie functioneert en 
•    wat theologie uitwerkt
Theologie opent de wereld al denkend als een plaats van verlangen naar God, die in dit verlangen zijn aanwezigheid toont. 
Presentatie 
Het nieuwe boek van Borgman wordt vanaf 12 mei gepresenteerd op een speciale website. Op deze website zal Borgman zelf in enkele filmpjes de inhoud voor het voetlicht brengen. Mensen uit samenleving, kerk en theologie reageren op het boek. In de loop van mei wordt deze website steeds aangevuld met nieuwe bijdragen. 
 Personalia
Erik Borgman (1957) is hoogleraar Publieke Theologie aan Tilburg University en lekendominicaan. Hij geldt als spraakmakend katholiek theoloog en innovatief denker over samenleving en cultuur. 
 Gegevens over het boek 
Erik Borgman, Alle dingen nieuw: Een theologische visie voor het 21ste eeuw. Deel I: Inleiding en Invocatio verschijnt bij KokBoekencentrum in Utrecht. ISBN: 9789043533645, e-boek ISBN 9789043533652. 
 Contact
Contactpersoon vanuit Tilburg University is Tineke Bennema: c.e.bennema@tilburguniversity.edu, tel. 06 19678521. Contactpersoon vanuit de uitgever is Jako van Gorsel: jvangorsel@kokboekencentrum.nl.