woman with camera

Tweetaligheid van belang voor welzijn mensen en sociaal-cultureel aanpassingsvermogen

Published: 15 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 21 september 2023

Tweetalig zijn heeft een universele positieve invloed op de psyche en het welzijn van mensen. Het nut van die tweetaligheid moet wel in zijn context worden bekeken: zo is het van landelijke, nationaal belang dat mensen dezelfde taal spreken, en voor sociaal-cultureel aanpassingsvermogen en identiteitsvorming is de tweede, etnische taal juist belangrijk. Promovenda Betty Tjipta Sari deed haar studie in Indonesië dat veel verschillende bevolkingsgroepen en talen kent. Zij promoveert op 16 juni.

Tweetaligheid leidt tot meer zelfvertrouwen, de vaardigheid om zich gemakkelijk in verschillende omgevingen te bewegen en tot een verhoogd psychologisch welzijn bij jongeren. 
Uit Sari’s onderzoek onder de verschillende Indonesische etnische groepen blijkt het spreken van Bahasa (de officiële taal van Indonesië) de integratie van verschillende culturen reflecteert en bevordert.  In Indonesie beheersen alle etnische groepen hun moedertaal goed.
 
Taalvaardigheid geen voorwaarde voor deelname aan een cultuur

In het algemeen kan gesteld worden dat de tweetaligheid in alle etnische groepen ertoe bijdraagt dat zij zich beter aan een cultuur kunnen passen. Opvallend onderzoeksresultaat daarbij is dat het beheersen van een groot vocabulaire of taalvaardigheid geen voorwaarden zijn voor welbevinden en deelname aan een cultuur.
 
Informatie 
Betty Tjipta Sari promoveert op 16 juni om 13.30 uur, met livestream. Titel van haar proefschrift is: Contextualization of the role of bilingualism and cultural maintenance behavior for well-being, sociocultural adjustment, and ethnic identity among diverse ethnic groups in Indonesia. Promotores: prof.  dr. A.J.R. van de Vijver , prof. dr. K. Yagmur.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke Bennema, e-mail: persvoorlichters@tilburguniversity.edu en tel. 06 19678521.