DFI

Departement Filosofie

Onderzoek Departement Filosofie

Het onderzoek spitst zich toe op kwesties met maatschappelijke relevantie en kenmerkt zich door de combinatie van filosofische onderzoeksmethodes met inzichten uit andere disciplines. Dit onderzoek vindt plaats binnen twee onderzoeksgroepen:

  • In TiLPS, (Tilburg Center for Moral Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science) werken zowel praktische filosofen (moraalfilosofen en politieke filosofen) als theoretische filosofen (epistemologen en wetenschapsfilosofen). Zij reflecteren over het ontstaan, de ontwikkeling, de aard en de betekenis van morele en wetenschappelijke praktijken, vaak in dialoog met inzichten uit de psychologie en andere disciplines.
  • PHC&E (Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics) oriënteert zich vooral op de moderne en hedendaagse continentale filosofie, zoals de fenomenologie, de kritische theorie en de postmoderne filosofie. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn: cultuur, kunst, identiteit, gender, ras, democratie en sociale media.

Ontdek de profielen van onze onderzoekers en hun onderzoek in de: Tilburg University Research Portal