Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics

Onderzoeksprogramma Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics

Doeleinden van het onderzoeksprogramma

  • Hoogwaardige wetenschappelijke publicaties
  • De dialoog tussen de filosofie en de samenleving (ook wel aangeduid als ‘valorisatie’)
  • Handhaving van de koppeling tussen het universitaire filosofie-onderwijs enerzijds en het zich wereldwijd voortdurend vernieuwende onderzoek in filosofie en wetenschappen anderzijds (waarborgen dat ons onderwijs ‘research based’ is).
  • Begeleiding van promovendi, onder wie ook de zogeheten buitenpromovendi, in het bijzonder de mensen die vanuit een praktijksituatie de brug naar de filosofie weten te slaan (‘reflective practitioners’).

Belangrijke aandachtsgebieden in het onderzoek

Philosophy (of the Science) of Mind
Ethiek van bedrijf en organisatie
Geschiedenis van de hedendaagse filosofie