Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics

Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics

De onderzoeksgroep PHC&E (Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics) spitst zich toe op de moderne en hedendaagse continentale filosofie, en met name op de filosofische antropologie, de cultuurfilosofie, de fenomenologie, de psychoanalyse, het feminisme en de Duitse en Franse (post)moderne filosofie.

Filosofen van PHC&E combineren ‘state-of-the-art’ fundamenteel onderzoek met toegepast onderzoek. Het motto van Tilburg University ‘Understanding Society’ is hier leidend. Vaak is het onderzoek binnen PHC&E bovendien interdisciplinair van aard.

Meer specifiek ligt de focus binnen PHC&E op thema’s als kunst, (digitale) esthetica en (sociale) media, de fenomenologie van lichaam en ruimte, gender, ras en democratie.

Mensen

PHC&E wordt geleid door Prof dr. Martine Prange. Via het menu aan de linker kant van deze pagina vind je meer informatie over de leden van PHC&E en over hun onderzoeksprojecten.

Heel wat leden van PHC&E zijn ook geaffilieerd met of werken samen met onderzoekers van TiLPS (Tilburg Center for Moral Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science).

Activiteiten

PHC&E organiseert seminars, workshops, internationale conferenties en leesgroepen. Hierbij komen zowel internationale gastsprekers als leden van PHC&E zelf aan bod.

Een overzicht van alle onderzoeksactiviteiten van het Departement Filosofie, waaronder de activiteiten georganiseerd door PHC&E, is te vinden in de kalender (zie het menu aan de linker kant van deze pagina). 

Contact

Als je een van deze activiteiten wilt bijwonen of als je meer informatie wilt over PHC&E, mag je altijd contact met ons opnemen.