Tilburg University department Philosophy

Scholierensite deelgebieden Filosofie

Ludwig Wittgenstein stond aan de wieg van twee hoofdstromingen in de twintigste-eeuwse en hedendaagse filosofie: het "logisch positivisme" en de analytische filosofie

Wat is Filosofie?

Deelgebeiden van de filosofie:

Thema's in de filosofie

Tilburg University is een universiteit voor mens- en maatschappijwetenschappen. Ook in het onderwijs en onderzoek van het Departement Filosofie staan vraagstellingen met betrekking tot mens en samenleving centraal. Enkele voorbeelden: