Departement Filosofie

Wat is rechtsfilosofie: twee grondvragen

Raakvlak tussen denken jurist en filosoof

Wat de rechtsfilosofie moeilijk én boeiend maakt is dat zij bedreven wordt op het raakvlak van twee vormen van denken die niet altijd goed sporen: het denken van de jurist en dat van de filosoof.

De rechtsfilosoof neemt juridische onderwerpen en problemen als uitgangspunt om onderliggende filosofische vraagstukken bloot te leggen. Het is bij voorbeeld één kwestie, welke straf een producent van kinderporno moet krijgen volgens het Nederlandse recht, maar het is nog een heel andere kwestie wat er in het recht eigenlijk onder straf wordt verstaan en welke redelijkheid daarmee gediend wordt.

Zo zijn er ook vragen te stellen over begrippen als eigendom, contract, staat of wet. Bij alle verschillende onderwerpen waarover de rechtsfilosoof met de jurist in gesprek treedt zijn twee onderling samenhangende grondvragen in het geding.

1. Heeft het recht iets te maken met rechtvaardigheid?
2. Wat is rechtsgeleerdheid?

Ben je geïnteresseerd in een opleiding filosofie?

Dan kun je bij Tilburg University terecht voor een bachelor-, master- of lerarenopleiding in de filosofie. Filosofie studeren kan in Tilburg zowel in voltijd als deeltijd.