Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Onderzoek TSHD

De onderzoekers van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences duiden de veranderingsprocessen in de hedendaagse samenleving op het gebied van communicatie en cultuur en analyseren de onderliggende morele en ethische vraagstukken.

Website  onderzoek Humanities and Digital Sciences