Students

Bestuur en medezeggenschap

Bestuurssecretariaat

Faculteitsbestuur
Departementsvoorzitters

Departement Communication and Cognition

Departement Cognitive Science and Artificial Intelligence

Departement Cultuurwetenschappen

Departement Filosofie

Tilburg Center of the Learning Sciences (TiCeLS)

Faculteitsraad

De Faculteitsraad heeft op een aantal onderdelen instemmingsrecht en is bevoegd om de decaan gevraagd en ongevraagd advies te geven. Zo heeft de Faculteitsraad bijvoorbeeld instemmingsrecht voor het onderwijsbeleidsplan en onderdelen van de onderwijs- en examenregeling.

Onafhankelijk voorzitter:

Personeelsgeleding

Lijst TSHD:

Lijst DCA.I:

Lijst Camilla Spadavecchia:

Studentgeleding

Lijst Zehra-Hasret Karakilic:

 •  Zehra-Hasret Karakilic

Fractie Active TSHD:

 • Sophie van den Heuvel
 • Jinke Heyne
 • Lucas Joossens
 • Laura Kagie

Fractie Active TSHD, de studentgeleding van de faculteitsraad van Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD), vergadert met het faculteitsbestuur en geeft hen advies over de plannen die zij op tafel leggen. Wij vertegenwoordigen de studenten van alle opleidingen van de faculteit TSHD. Mocht je klachten, vragen, opmerkingen, tips of ideeën hebben die niet alleen relevant zijn voor jou en je opleiding, maar voor de gehele faculteit, laat het dan alsjeblieft weten via studentpartyactive.tshd@gmail.com. Dan gaan wij ons uiterste best doen je te helpen! We horen graag van je!

Vergaderingen Academisch jaar 2023-2024

2023

 • 26 oktober
 • 21 december

2024

 • 22 februari
 • 4 april
 • 23 mei
 • 4 juli

De vergaderingen van de Faculteitsraad zijn openbaar.

De vergaderstukken zijn voor medewerkers en studenten in te zien via Sharepoint.

Maatschappelijke Adviesraad

Zowel op het gebied van onderwijs als op het gebied van onderzoek staat TSHD middenin de maatschappij. De faculteit hecht grote waarde aan input vanuit het werkveld waarin haar afgestudeerden werkzaam zijn en zoekt nadrukkelijk samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, de lokale overheid en de culturele sector. Daarom heeft TSHD een Maatschappelijke Adviesraad ingesteld.

De adviesraad adviseert het Faculteitsbestuur TSHD over vraagstukken die betrekking hebben op de maatschappelijke inbedding van onderwijs en onderzoek. De adviesraad komt doorgaans twee keer per jaar bijeen.

De leden van de raad zijn:

 • Antal van den Bosch
  Directeur Meertens Instituut
 • Sybo Dijkstra
  Head of Data Strategy & AI, Philips
 • Marcelle Hendrickx
  Wethouder, Gemeente Tilburg
 • Mariska de Jongh
  Programmacoördinator WeCare, ETZ
 • Yvonne Kops
  Lid Raad van Bestuur, Ons Middelbaar Onderwijs
 • Hedvig Niehoff
  Directeur CINOP
 • Martijn van Nieuwenhuyzen
  Directeur De Pont
 • Annemieke Smits
  Uitgever Educatief, Zwijsen
 • Patrick Timmermans
  Directeur Erfgoed Brabant
 • Anne Fleur van Veenstra
  Director of Science Strategic Analysis & Policy, TNO

In het Faculteitsreglement komen de algemene bepalingen, inrichting en bestuur van de faculteit en medezeggenschap aan bod.