Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Bestuur en medezeggenschap

Bestuurssecretariaat

Faculteitsbestuur
Departementsvoorzitters
Faculteitsraad

In het Faculteitsreglement komen de algemene bepalingen, inrichting en bestuur van de faculteit en medezeggenschap aan bod.