Students

Onderwijsinstituut Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

In het Onderwijsinstituut zijn de activiteiten ten behoeve van het initieel onderwijs ondergebracht. Het betreft de programma's van de bachelor- en masteropleidingen, inclusief de premasteropleidingen

. De medewerkers van het Onderwijsinstituut zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijsbeleid van de faculteit, zoals het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsprogramma's, de kwaliteitszorg, de internationalisering, de studiebegeleiding en studie-advisering, en de organisatie en planning van het onderwijs.

Het Onderwijsinstituut verzorgt tevens het ambtelijke secretariaat van het Facultair Onderwijsoverleg, de Opleidingscommissies, de Examencommissie en andere overlegvormen op het gebied van onderwijs.

Daarnaast verzorgt het instituut de informatievoorziening aan studenten en docenten over de organisatie van het onderwijs binnen de faculteit, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de onderwijsprogramma's, de examen- en tentamenregelingen, de college- en tentamenroosters.

Dagelijks bestuur Onderwijsinstituut

Het Onderwijsinstituut staat onder verantwoordelijkheid van de vice-decaan onderwijs. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de vice-decaan onderwijs en de manager van het Onderwijsinstituut.

Vice-decaan Onderwijs

Manager Onderwijsinstituut

Facultair Onderwijsoverleg - FOW

Minimaal zes keer per jaar overleggen de opleidingsdirecteuren met de vice-decaan onderwijs over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in het Facultair Onderwijsoverleg.

Vice-decaan Onderwijs, voorzitter

Manager Onderwijsinstituut

Opleidingsdirecteur Data Science and Society

Opleidingsdirecteur Cognitive Science and Artificial Intelligence

Opleidingsdirecteur Communicatie- en Informatiewetenschappen

Opleidingsdirecteur Filosofie

Opleidingsdirecteur Online Culture: Art, Media and Society / Cultuurwetenschappen

Opleidingsdirecteur Liberal Arts and Sciences

Opleidingsdirecteur Research master Language and Communication

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

(Nederlands, Filosofie)

Student-adviseur

Opleidingscommissies

Algemene Cultuurwetenschappen

E-mail: pc-culturestudies@tilburguniversity.edu

 •  Ad Backus
 • Mingyi Hou
 • Chris Andres (studentlid Ba)
 • Jessaline Tanjung (studentlid Ba)
 • Ege Okant (studentlid Ma)

Cognitive Science and Artificial Intelligence

E-mail: pc-csai@tilburguniversity.edu

 • Afra Alishahi
 • Gonzalo Nápoles
 • Dennis Lindberg (studentlid BSc)
 • Saher Rangwala (studentlid BSc)
 • Harold Pijpelink (studentlid MSc)

Communicatie en Informatiewetenschappen

E-mail: pc-cis@tilburguniversity.edu

 • Loes Janssen
 • Sara Pabian
 • Joost Schilperoord
 • Per van der Wijst
 • Jan de Wit
 • Desiree van den Berg (studentlid BSc)
 • Wouter Snik (studentlid BSc)
 • Bart de Leest (studentlid MSc)
 • Julia Mulder (studentlid MSc)

Data Science and Society

E-mail: pc-dss@tilburguniversity.edu

 • Ekaterini Ioannou
 • Leonie Vogelsmeier
 • Marijn van Wingerden
 • Milan Fedorik (studentlid MSc)
 • Martijn Logtenberg (studentlid MSc)
 • David Steenmeijer (studentlid MSc)

Filosofie

E-mail: pc-philosophy@tilburguniversity.edu

 • Alfred Archer
 • Willem van der Deijl
 • Hanne Jacobs
 • Mark Edelbloedt (studentlid Ba)
 • Mike Muijen (studentlid Ba)
 • Xiyue Yang (studentlid Ma)

Liberal Arts and Sciences

E-mail: pc-las@tilburguniversity.edu

 • Ellen Dreezens
 • Rimma Grishmanovskaya
 • Rik Peters
 • Jan Hendrik Valgaeren
 • Vincente Enrique Noero Spicker (studentlid Ba)
 • Timeja Liplin Serbetar (studentlid Ba)
 • Loic Segers (studentlid Ba)
 • Anna Walsweer (studentlid Ba)

Research Master in Linguistics and Communication Sciences

E-mail: pc-rema@tilburguniversity.edu

 • Ad Backus
 • Neil Cohn
 • Sari Patoor (studentlid MSc)
 • Nataliia Vdovychenko (studentlid MSc)

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

E-mail: pc-ult@tilburguniversity.edu

 • Ipek Bayrak
 • Henri van den Hout
 • Joop van der Kuip
 • Stijn van Boxtel (studentlid TSB)
 • Evi Habets (studentlid TiSEM)
 • Shirin Sarvi (studentlid FIL)
 • Iris Wijnands (studentlid NED)

De Opleidingscommissies adviseren desgevraagd of uit eigen beweging de vice-decaan onderwijs over beleidsmatige, organisatorische en inhoudelijke aspecten van de verschillende bachelor- en masteropleidingen die door de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences worden aangeboden. Ook worden de commissies betrokken bij de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Examencommissies

Een verzoek indienen

Verzoeken kunnen via e-mail worden ingediend: tshd.excom@tilburguniversity.edu. Zie Examencommissie Humanities and Digital Sciences voor de benodigde formulieren. Het secretariaat van de Examencommissie is te vinden in het Dante gebouw, kamer D338.

Samenstelling Examencommissie

 • Voorzitter
  Dr. Rein Cozijn
 • Vicevoorzitter en commissielid Bachelor Liberal Arts and Science
  Dr. Gerwin van der Laan
 • Commissielid Bachelor/master Cognitive Science and Artificial Intelligence; Master Data Science and Society
  Dr. Bruno Nicenboim
  Dr. Paula Roncaglia
 • Commissielid Bachelor/master Communicatie- en Informatiewetenschappen
  Dr. Jan Engelen
 • Commissielid Bachelor/master Filosofie; Lerarenopleiding Filosofie
  Dr. Nathan Wildman
 • Commissielid Bachelor Online Culture: Art, Media and Society; Master Kunst en Cultuurwetenschappen; Lerarenopleiding Nederlands
  Dr. Rian Aarts
 • Extern commissielid
  Dr. Cor Sluijter

Samenstelling Examencommissie Research Master

 • Voorzitter
  Dr. Frans Folkvord
 • Commissielid
  Dr. Lennert Coenen
 • Extern commissielid
  Dr. Cor Sluijter

Ambtelijk secretarissen

 • Mr. Esmée Rutten
 • Hélène Spiertz, BA

Contact

tshd.excom@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteuren

De vice-decaan onderwijs laat zich voor het management van de opleidingen bijstaan door de opleidingsdirecteuren. Ieder departement heeft een opleidingsdirecteur die belast is met de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling van de opleidingen die door het desbetreffende departement verzorgd worden.

Data Science and Society

Cognitive Science and Artificial Intelligence

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Filosofie

Online Culture: Art, Media and Society / Cultuurwetenschappen

Liberal Arts and Sciences

Research master Language and Communication

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

(Nederlands, Filosofie)

Core Staff Liberal Arts and Sciences

Decaan / Opleidingsdirecteur Social Sciences

Vice-decaan / Opleidingsdirecteur

Beleidsadviseur / Opleidingsdirecteur Business and Economics

Opleidingsdirecteur Arts and Humanities

Opleidingsdirecteur Cognitive Neuroscience

Opleidingsdirecteur Law in an International Context

Studieadviseur

Studievoortgangsadviseur

PASS Coördinator

Management / Office Assistant

Junior Beleidsadviseur

Onderwijsassistenten

Thesiscoördinatoren

Thesiscoördinatoren Bachelors

Bachelor Online Culture: Art, media and society

Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen

Bachelor Filosofie

Bachelor Cognitive Science and Artificial Intelligence

Thesiscoördinatoren Masters

Master Kunst- en Cultuurwetenschappen

Master Communicatie- en Informatiewetenschappen

Master Cognitive Science and Artificial Intelligence

Master Data Science and Society

Master Filosofie

Coördinatoren Research Master Language and Communication

Coördinator Dienstverleningsonderwijs Filosofie

Vertrouwenspersonen - scripties en promovendi