Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Onderwijsinstituut Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

In het Onderwijsinstituut zijn de activiteiten ten behoeve van het initieel onderwijs ondergebracht. Het betreft de programma's van de bachelor- en masteropleidingen, inclusief de premasteropleidingen. De medewerkers van het Onderwijsinstituut zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijsbeleid van de faculteit, zoals het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsprogramma's, de kwaliteitszorg, de internationalisering, de studiebegeleiding en studie-advisering, en de organisatie en planning van het onderwijs.

Het Onderwijsinstituut verzorgt tevens het ambtelijke secretariaat van het Facultair Onderwijsoverleg, de Opleidingscommissies, de Examencommissie en andere overlegvormen op het gebied van onderwijs.

Daarnaast verzorgt het instituut de informatievoorziening aan studenten en docenten over de organisatie van het onderwijs binnen de faculteit, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de onderwijsprogramma's, de examen- en tentamenregelingen, de college- en tentamenroosters.

Dagelijks bestuur Onderwijsinstituut
Facultair Onderwijsoverleg - FOW
Opleidingscommissies
Examencommissies
Opleidingsdirecteuren
Core Staff Liberal Arts and Sciences
Thesiscoördinatoren
Vertrouwenspersonen - scripties en promovendi