Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Communicatie, Cultuur, Filosofie, Religie, Kunstmatige Intelligentie en Liberal Arts and Sciences

Onderwijsinstituut Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

In het Onderwijsinstituut zijn de activiteiten ten behoeve van het initieel onderwijs ondergebracht. Het betreft de programma's van de bachelor- en masteropleidingen, inclusief de premasteropleidingen. De medewerkers van het Onderwijsinstituut zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het onderwijsbeleid van de faculteit, zoals het ontwikkelen en vernieuwen van onderwijsprogramma's, de kwaliteitszorg, de internationalisering, de studiebegeleiding en studie-advisering, en de organisatie en planning van het onderwijs.

Het Onderwijsinstituut verzorgt tevens het ambtelijke secretariaat van het Facultair Onderwijsoverleg, de Opleidingscommissies, de Examencommissie en andere overlegvormen op het gebied van onderwijs.

Daarnaast verzorgt het instituut de informatievoorziening aan studenten en docenten over de organisatie van het onderwijs binnen de faculteit, zoals bijvoorbeeld de inrichting van de onderwijsprogramma's, de examen- en tentamenregelingen, de college- en tentamenroosters.

Dagelijks bestuur Onderwijsinstituut

Het Onderwijsinstituut staat onder verantwoordelijkheid van de vice-decaan onderwijs. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de vice-decaan onderwijs en de manager van het Onderwijsinstituut.

Vice-decaan onderwijs

Regt, H.C.D.G. de
Name dr. H.C.D.G. de Regt
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Universitair hoofddocent
Room D 246
Phone +31 13 466 3428
E-mail herman.deregt@tilburguniversity.edu

Manager Onderwijsinstituut

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Division Academic Support
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 114
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Secretaris

Facultair Onderwijsoverleg - FOW

Minimaal zes keer per jaar overleggen de opleidingsdirecteuren met de vice-decaan onderwijs over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in het Facultair Onderwijsoverleg.

Samenstelling Facultair Onderwijsoverleg:

Vice-decaan onderwijs, voorzitter

Regt, H.C.D.G. de
Name dr. H.C.D.G. de Regt
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Universitair hoofddocent
Room D 246
Phone +31 13 466 3428
E-mail herman.deregt@tilburguniversity.edu

Manager Onderwijsinstituut

Jongen, L.M.
Name drs. L.M. (Loes) Jongen
Division Academic Support
Education Support Team TSH
Position Hfd Education/Research Support Team TSH
Room D 114
Phone +31 13 466 2643
E-mail l.m.jongen@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Data Science and Society

Postma, M.
Name dr. M. (Marie) Postma
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Universitair hoofddocent
Room D 349
Phone +31 13 466 4246
E-mail marie.postma@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Communicatie- en Informatiewetenschappen

Antheunis, M.L.
Name prof. dr. M.L. Antheunis
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 324
Phone +31 13 466 2971
E-mail m.l.antheunis@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Filosofie

Ven, B.W. van de
Name dr. B.W. (Bert) van de Ven
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Universitair docent
Room D 250
Phone +31 13 466 3091
E-mail b.w.vdven@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Online Culture: Art, Media and Society / Cultuurwetenschappen

Hoondert, M.J.M.
Name dr. M.J.M. Hoondert
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies
Position Universitair hoofddocent
Room D 207
Phone +31 13 466 3551
E-mail m.j.m.hoondert@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Liberal Arts and Sciences

Heck, P.A.M.
Name drs. P.A.M. (Petra) Heck
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Education Center
Position Projectmanager Onderwijsontwikkeling
Room D 106
Phone +31 13 466 8359
E-mail p.a.m.heck@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Research master Language and Communication

Goudbeek, M.B.
Name dr. M.B. (Martijn) Goudbeek
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Universitair docent
Room D 427
Phone +31 13 466 3587
E-mail m.b.goudbeek@tilburguniversity.edu

Opleidingsdirecteur Lerarenopleiding Tilburg

Amelsvoort, M.A.A. van
Name dr. M.A.A. van Amelsvoort
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Universitair docent
Room D 403
Phone +31 13 466 3784
E-mail m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Secretaris

Student-adviseur

Anneloes van Delft

Opleidingscommissies

Algemene Cultuurwetenschappen

 • Dr. Leon Hanssen
 • Dr. Sara Van den Bossche (voorzitter)
 • Irene de Groot (studentlid & vicevoorzitter)
 • Sammy Kossen (studentlid)
 • Alex Sinke (studentlid)

Communicatie- en Informatiewetenschappen

E-mail: tshd.ocie-ciw@tilburguniversity.edu

 • Dr. Jan Engelen
 • Dr. Willem Huijbers
 • Dr. Monique Pollmann
 • Dr. Per van der Wijst (voorzitter)
 • Lotte Biesmans (studentlid)
 • Ellen van Gisbergen (studentlid)
 • Ivo de Haan (studentlid)
 • Jesse Janse (studentlid & vicevoorzitter)
 • Niklas Limacher (studentlid)
 • Lisa Neve (studentlid)

Filosofie

E-mail: tshd.ocie-fil@tilburguniversity.edu

 • Dr. Alfred Archer (voorzitter)
 • Dr. Caroline Harnacke
 • Sanne de Jong (studentlid)
 • Mike Muijen (studentlid)
 • Odette Mutsaers (studentlid & vicevoorzitter)
 • Wietske Petrisor (studentlid)

Liberal Arts and Sciences

 • Dr. Ana Delic
 • Dr. Ellen Dreezens
 • Dr. Jan Hendrik Valgaeren
 • Dr. Lieke Wijnia (voorzitter)
 • Kelly van Dam (studentlid)
 • Amar van Duijneveldt (studentlid)
 • Elina Jonis (studendlid)
 • Rengin Tarhan (studentlid)

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

 • Dr. Sander Bax
 • Drs. Anouk de Ruiter (voorzitter)
 • Dr. Jan Verweij
 • VLeonie Sliepenbeek (studentlid ULT NL)
 • < vacant > (studentlid ULT FIL)

Research master Language and Communication

E-mail: tshd.ocie-rema@tilburguniversity.edu

 • Prof. dr. Ad Backus (voorzitter)
 • Prof. dr. Onno Crasborn (vicevoorzitter Radboud Universiteit)
 • Dr. Renske van Enschot
 • Loura Collignon (studentlid)
 • Megan van Meer (studentlid)
 • Myrthe Reuver (studentlid & vicevoorzitter Tilburg University)

De Opleidingscommissies adviseren desgevraagd of uit eigen beweging de vice-decaan onderwijs over beleidsmatige, organisatorische en inhoudelijke aspecten van de verschillende bachelor- en masteropleidingen die door de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences worden aangeboden. Ook worden de commissies betrokken bij de kwaliteitsbewaking van het onderwijs.

Examencommissies

Een verzoek indienen

Verzoeken kunnen worden ingediend op het volgende adres:

Tilburg University

Examencommissie Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

T.a.v. de secretaris, kamer  D112 / D113
Postbus 90153
5000 LE  Tilburg

e-mail: tsh.excie@tilburguniversity.edu

Let op:

Alleen verzoeken die schriftelijk en ondertekend zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Examencommissie Bachelor- en Masteropleidingen

Voorzitter:

 • Dr. Rein Cozijn

Secretaris:

 • Mr. Winnie Damsteegt

WP-lid bachelor/master Communicatie- en Informatiewetenschappen (BDM, DGBG, TC/CD, HAIT), toelatingsverzoeken:

 • Dr. Menno van Zaanen

WP-lid bachelor/master Communicatie- en Informatiewetenschappen (BDM, DGBG, TC/CD, HAIT), overige zaken:

 • Dr. Carel van Wijk

WP-lid bachelor Algemene Cultuurwetenschappen; Communicatie- en Informatiewetenschappen (IC). Master Communicatie- en Informatiewetenschappen (IC); Kunst en Cultuurwetenschappen (KPS, JL, RR); Lerarenopleiding Nederlands:

 • Dr. Rian Aarts

WP-lid bachelor Wijsbegeerte / master Filosofie:

 • Dr. Monica Meijsing

WP-lid bachelor Liberal Arts and Science:

 • Dr. Tessa Leesen
Extern-lid:
 • Drs. Claudia Loijens

Examencommissie Research Master Language and Communication

Voorzitter:

 • Dr. Afra Alishahi

Secretaris:

 • Mr. Winnie Damsteegt

WP-lid master Language and Communication

 • Prof. dr. Marjolijn Antheunis

Extern-lid:

 • Drs. Claudia Loijens

Opleidingsdirecteuren

De vice-decaan onderwijs laat zich voor het management van de opleidingen bijstaan door de opleidingsdirecteuren. Ieder departement heeft een opleidingsdirecteur die belast is met de uitvoering van de onderwijs- en examenregeling van de opleidingen die door het desbetreffende departement verzorgd worden.

Communicatie- en Informatiewetenschappen

Antheunis, M.L.
Name prof. dr. M.L. Antheunis
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 324
Phone +31 13 466 2971
E-mail m.l.antheunis@tilburguniversity.edu

Data Science and Society

Postma, M.
Name dr. M. (Marie) Postma
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Cognitieve Wetenschappen en Kunstmatige Intelligentie
Position Universitair hoofddocent
Room D 349
Phone +31 13 466 4246
E-mail marie.postma@tilburguniversity.edu

Language and Communication

Goudbeek, M.B.
Name dr. M.B. (Martijn) Goudbeek
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Universitair docent
Room D 427
Phone +31 13 466 3587
E-mail m.b.goudbeek@tilburguniversity.edu

Filosofie

Ven, B.W. van de
Name dr. B.W. (Bert) van de Ven
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Universitair docent
Room D 250
Phone +31 13 466 3091
E-mail b.w.vdven@tilburguniversity.edu

Online Culture: Art, Media and Society / Cultuurwetenschappen

Hoondert, M.J.M.
Name dr. M.J.M. Hoondert
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Culture Studies
Position Universitair hoofddocent
Room D 207
Phone +31 13 466 3551
E-mail m.j.m.hoondert@tilburguniversity.edu

Liberal Arts and Sciences

Heck, P.A.M.
Name drs. P.A.M. (Petra) Heck
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Education Center
Position Projectmanager Onderwijsontwikkeling
Room D 106
Phone +31 13 466 8359
E-mail p.a.m.heck@tilburguniversity.edu

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

(Nederlands, Filosofie)

Amelsvoort, M.A.A. van
Name dr. M.A.A. van Amelsvoort
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Universitair docent
Room D 403
Phone +31 13 466 3784
E-mail m.a.a.vanamelsvoort@tilburguniversity.edu

Core Staff Liberal Arts and Sciences

Maiorcoördinator Humanities: European History and Culture

Janssens, D.J.M.S.
Name dr. D.J.M.S. (David) Janssens
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Liberal Arts and Sciences
Position Docent
Room D 122
Phone +31 13 466 2709
E-mail d.janssens@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Social Sciences

Dreezens, E.A.A.
Name dr. E.A.A. (Ellen) Dreezens
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Liberal Arts and Sciences
Position Docent
Room D 121
Phone +31 13 466 2820
E-mail e.a.a.dreezens@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Law in Europe

Leesen, T.G.
Name dr. T.G. Leesen
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Liberal Arts and Sciences
Position Docent
Room D 121
Phone +31 13 466 4299
E-mail t.g.leesen@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Business and Management

Laan, G. van der
Name dr. G. van der Laan
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Liberal Arts and Sciences
Position Universitair docent
Room P 1.141
Phone +31 13 466 8767
E-mail g.vdrlaan@tilburguniversity.edu

Maiorcoördinator Cognitive Neurosciences

Stekelenburg, J.J.
Name dr. J.J. Stekelenburg
TS Social and Behavioral Sciences
Cognitive Neuropsychology
Position Universitair docent
Room S 213
Phone +31 13 466 8171
E-mail j.j.stekelenburg@tilburguniversity.edu

Thesiscoördinatoren

Thesiscoördinatoren Bachelors

Thesiscoördinatoren Masters

Coördinatoren Research Master Language and Communication

Coördinator Dienstverleningsonderwijs Filosofie

Vertrouwenspersonen - scripties en promovendi

Scripties

Koolen, R.M.F.
Name dr. R.M.F. Koolen
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Universitair Docent
Room D 404
Phone +31 13 466 2918
E-mail r.m.f.koolen@tilburguniversity.edu

Promovendi

Krahmer, E.J.
Name prof. dr. E.J. Krahmer
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Departement Communicatie en Cognitie
Position Hoogleraar
Room D 338
Phone +31 13 466 3070
E-mail e.j.krahmer@tilburguniversity.edu
Meijsing, M.A.M.M.
Name dr. M.A.M.M. (Monica) Meijsing
Tilburg School of Humanities and Digital Sciences
Department of Philosophy
Position Docent
Room D 234
Phone +31 13 466 2011
E-mail m.meijsing@tilburguniversity.edu

Regeling

Regeling vertrouwenspersoon studenten en promovendi TSHD