Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

Onderzoeksinstituut Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

In het Onderzoeksinstituut worden de onderzoeksactiviteiten ondergebracht van het wetenschappelijk personeel van de faculteit. Het onderzoek wordt georganiseerd in onderzoeksprogramma's. Binnen de onderzoeksprogramma's kunnen deelprogramma's en projecten onderscheiden worden.
Binnen het Onderzoeksinstituut Geesteswetenschappen is de Graduate School ingericht. In de Graduate School worden de activiteiten ten behoeve van de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker ondergebracht. De Graduate School verzorgt zowel MPhil- als PhD-opleidingen.

Lees meer over het onderzoek van Humanities and Digital Sciences.

Dagelijks bestuur Onderzoeksinstituut
Dagelijks bestuur Graduate School
Facultair Onderzoeksoverleg - FOZ
Onderzoeksprogrammaleiders
Vertrouwenspersonen promovendi