Students

Onderzoeksinstituut Tilburg School of Humanities and Digital Sciences

In het Onderzoeksinstituut worden de onderzoeksactiviteiten ondergebracht van het wetenschappelijk personeel van de faculteit. Het onderzoek wordt georganiseerd in onderzoeksprogramma's. Binnen de onderzoeksprogramma's kunnen deelprogramma's en projecten onderscheiden worden.
Binnen het Onderzoeksinstituut Geesteswetenschappen is de Graduate School ingericht. In de Graduate School worden de activiteiten ten behoeve van de opleiding tot wetenschappelijk onderzoeker ondergebracht. De Graduate School verzorgt zowel MPhil- als PhD-opleidingen.

Lees meer over het onderzoek van Humanities and Digital Sciences.

Dagelijks bestuur Onderzoeksinstituut

Het dagelijks bestuur van het Onderzoeksinstituut wordt gevormd door:

Vice-decaan onderzoek

Secretaris

Secretaris Graduate School

Dagelijks bestuur Graduate School

Het dagelijks bestuur van de Graduate School wordt gevormd door:

Vice-decaan onderzoek

Manager Onderzoeksinstituut

Secretaris Graduate School

Facultair Onderzoeksoverleg - FOZ

Een aantal keren per jaar overleggen de programmaleiders met de vice-decaan onderzoek over alle aangelegenheden betreffende het onderzoek in het Facultair Onderzoeksoverleg. Het Facultair Onderzoeksoverleg ondersteunt op die manier ook de vice-decaan onderzoek bij het ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoeksbeleid van de faculteit.

De samenstelling van het Facultair Onderzoeksoverleg:

Vice-decaan onderzoek

Manager Onderzoeksinstituut

Communication and Cognition

Cognitive Science and Artificial Intelligence

Cultuurwetenschappen

Filosofie

PhD-adviseur

Junior Policy Officer Research

Onderzoeksprogrammaleiders

De onderzoekprogrammaleiders geven leiding aan de uitvoering van de onderzoeksprogramma's. Tot hun taken behoren onder meer de ontwikkeling en uitvoering van het onderzoeksprogramma, het samenstellen van de onderzoeksgroep, het toezicht op de voortgang en begeleiding van promovendi, de besteding van de financiële middelen, en de acquisitie van tweede-/derde-geldstroomonderzoek.

Cognitive Science and Artificial Intelligence

Language, Communication and Cognition

Philosophy of Humanity, Culture, and Ethics

Rapid Social and Cultural Transformation: Online & Offline

Tilburg Center for Moral Philosophy, Epistemology and Philosophy of Science

Vertrouwenspersonen promovendi

Vertrouwenspersonen promovendi