University College Tilburg University

Achtergrond University College Tilburg

Zoveel mogelijk letterlijk uit je hoofd leren. Luisteren, opletten en je mond dichthouden. Dat moesten middeleeuwse studenten doen. Sinds het ontstaan van de universiteiten in de late Middeleeuwen is er gelukkig veel veranderd. Van theologisch doorspekte oraties in het Latijn naar actieve, Engelstalige debatten met internationale studenten. University College Tilburg (UCTilburg) leidt studenten op tot kritische, nieuwsgierige en breed opgeleide wereldburgers. Studenten van het UCTilburg zijn actief en hebben een brede internationale oriëntatie.

Vrije denkers

Een middeleeuwse studie begon met een basisopleiding, de artes liberales, eventueel gevolgd door een hogere opleiding in theologie, rechten of medicijnen. University College Tilburg vindt haar basis in Liberal Arts and Sciences. Arts, oftewel kunst, verwijst hier niet naar schilderwerk of poëzie, maar naar vakken die hersen- in plaats van handwerk vereisen. De naam vrije kunsten komt van het feit dat deze studies alleen werden gevolgd door mensen die vrij waren gesteld van lichamelijke arbeid en materiële zorgen.

Inspirerende grondleggers

 Willem Witteveen was founding father van Liberal Arts and Sciences (LAS) in Tilburg. Vanwege zijn liefde voor poëzie gebruikte hij regelmatig gedichten om een overweging kracht bij te zetten. Dat LAS -en nu UCTilburg haar thuis vindt in het Dante-gebouw is dus niet toevallig. Het gebouw is namelijk vernoemd naar Dante Alighieri, de dertiende-eeuwse dichter, schrijver en politicus uit Florence. Willem Witteveen was een vrije denker wier leven abrupt ten einde kwam toen op 17 juli 2014 de MH17 neerstortte in de Oekraïne. In 2015 volgde Alkeline van Lenning hem op als dean en richt het University College Tilburg op.

University College

Universitas betekent ‘een harmonisch, systematisch geheel van wetenschappen’. LAS is dan ook meer dan een opleiding. Het is een community, een stimulerende basis van waaruit iedereen de vrijheid heeft om volop te discussiëren. Een plaats waar onderwijs en persoonlijke ontwikkeling hand in hand gaan en waar professoren naast studenten staan in plaats van vooraan een grote collegezaal. Steeds meer opleidingen Liberal Arts and Sciences worden om die reden een University College. Daarom opent Tilburg University haar University College Tilburg op 1 september 2016. Dit instituut verzorgt de opleiding LAS en biedt studenten wanneer gewenst een thuis, een stimulerende omgeving en een prettige plek om persoonlijk contact te hebben met medestudenten en professoren.

Denkers van de toekomst

De focus van het onderwijs ligt op Europa. Want vanaf het ontstaan van de eerste universiteiten tot nu en in de komende decennia is er een eindeloze stroom aan Europese thema’s om te bestuderen. LAS maakt daarbij gebruik van innovatieve onderwijsmethodes als team teaching, distance courses en virtual lectures. LAS blijft in de toekomst innovaties op onderwijsgebied volgen. Op deze manier groeit de opleiding verder in een stimulerende leeromgeving in het Tilburgse Dante-gebouw. Hier klinken de stemmen van leergierige, discussiërende jonge denkers. Het zijn misschien de Dante’s en Witteveens van morgen.