com.gxwebmanager.gxpublic.digitalassetmanager.domain.AltTextImpl@ebf42bc6

Understanding Society

Tilburg University is er van overtuigd dat zij kan bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken door het ontwikkelen en overdragen van kennis en het samenbrengen van mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties.

Corporate Social Responsibility

Tilburg University ziet Corporate Social Responsibility (CSR) als een integrale visie op modern ondernemerschap, waarvan de kern is dat de organisatie in de hele keten van haar activiteiten toegevoegde waarde creëert op economisch, ecologisch en sociaal gebied. Deze visie wordt door de universiteit op strategisch en operationeel niveau ingevuld en gepraktiseerd. Daarbij gaat het om het gezonder maken van de universiteit door overwegingen op het gebied van milieu- en sociale vraagstukken onderdeel te maken van het beleid en van de bedrijfsvoering. Daarnaast legt de universiteit verantwoording af aan belanghebbenden van de universiteit en aan de samenleving. 

In de kern is CSR een continu verbeterproces en is het in feite nooit af. Duurzame ontwikkeling betekent immers het zoeken naar een juiste balans tussen People, Planet en Profit.

Op www.tilburguniversity.edu/nl/green vindt u informatie over het CSR-programma bij Tilburg University. Over ons onderzoek, gericht op een duurzame samenleving, kunt u meer lezen in het themadossier duurzaamheid.