Tilburg University: Fair & Green

Tilburg University zet zich in voor een duurzame samenleving en daagt onderzoekers, docenten, ondersteuners, studenten en relaties uit een actieve bijdrage te leveren aan Corporate Social Responsibility (CSR).

Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschapCSR groenonderhoud

Werkervaring opdoen bij de universiteit voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Tilburg University geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de gelegenheid om werkervaring op te doen en te participeren. Daarmee verhogen zij ook de veiligheid en service op onze campus.

Onze afspraken

  • Er zijn afspraken met de matchingunit van de gemeente Tilburg.
  • Er bestaan afspraken met de Diamantgroep.

Wat is er bereikt?

Sinds 2010 hebben ca 60 personen, zonder werk, de kans gekregen om een half jaar werkervaring op te doen. Vier mensen van de Diamantgroep werken op de campus als service- of transportmedewerker. 

Wat doen we?

  • Sinds 2010 biedt de universiteit in samenwerking met de matchingunit van de gemeente Tilburg werkervaringsplaatsen aan. Dit op initiatief van het onderzoeksinstituut ReflecT. Personen zonder werk kunnen ervaring opdoen bij het bemensen van een receptie van een van de universiteitsgebouwen. Daardoor verhogen we ook de veiligheid op de campus. Het team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden waardoor ze zo zelfsturend mogelijk zijn en van elkaar leren. In 2014 is de receptie in het Academia gebouw bemenst door een team van vijf mensen. Zij verrichten baliewerkzaamheden, maar kunnen op verzoek ook andere werkzaamheden uitvoeren. Ook is er ruimte voor het zoeken naar betaald werk. 
  • De universiteit is leerbedrijf o.a. voor opleidingen in beveiliging en de grafische sector.
  • Daarnaast biedt ze ruimte aan stagiaires en werkstudenten voor het opdoen van ervaring. 

Meer informatie

Terug naar boven

Enactus: ondernemerstalent aanwenden voor mensen in nood

Enactus is een internationale non-profit organisatie van leiders uit de studenten- en academische wereld en het bedrijfsleven. Zij hebben zich verbonden om hun ondernemerstalent aan te wenden om de levens van mensen in nood te veranderen en vorm te geven aan een betere, duurzamere wereld.

Enactus organiseert wereldwijd empowerment projecten

Sommige projecten van het Tilburg University Enactus team waar je misschien van gehoord hebt, zijn Save a Bike en CupsUp.

Het team opereert ook in het buitenland met internationale projecten zoals Nour en Futuro Kolorido. Het laatstgenoemde project is gericht op de jeugdwerkeloosheid in Curaçao. Enactus heeft er een recyclingbedrijfje opgezet waar de enorme hoeveelheden afval op het eiland worden omgezet in nuttige objecten als meubilair.

Meer informatie over Enactus Tilburg University en hun projecten is te vinden op de Enactus website.

Terug naar boven